Søknadsfristen til i alt tre ledige lagdommerstillinger gikk ut denne uken. To av embetene er i Gulating, mens ett er i Agder lagmannsrett. Til stillingene i Bergen er flertallet av søkerne unntatt offentlighet, noe som oftest betyr at de er advokater. Til stillingen i Agder er det ingen advokater på søkerlisten.

Søkerne til Gulating er:

 1. Tomas Solvang, tingrettsdommer i Hordaland tingrett
 2. Katrine Knudsen, konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett
 3. Jonny Kvistad, tingrettsdommer i Midtre Hålogaland tingrett
 4. Kvinne, unntatt offentlighet
 5. Mann, unntatt offentlighet
 6. Mann, unntatt offentlighet
 7. Mann, unntatt offentlighet

Annonse

Legal Officer - Food and Veterinary Unit

Søkerne til Agder lagmannsrett er:

 • Felix Lous, juridisk direktør i Folkehelseinstituttet
 • Ruth Ingrid Brønstad, tingrettsdommer i Vestfold tingrett, konstituert lagdommer i Agder lagmannsrett
 • Ole Martin Paulsen, politiadvokat 2 i Agder politidistrikt
 • Truls Lie, tingrettsdommer i Agder tingrett

Innstillingsrådet for dommere skal holde ytterligere tre møter før sommeren, i april, mai og juni.