Borgarting lagmannsrett er, på grunn av størrelsen, blant de domstolene som har opplevd full stopp i rekrutteringen under ansettelsesstoppen det siste halvannet året. I tillegg er et knippe embeter flyttet fra Borgarting til Eidsivating, i forbindelse med at rettskretsene ble endret i domstolsreformen.

Domstolen oppgir nå å ha 57 embeter, som er ned fra 66 embeter for to år siden. På toppen av dette kommer at antall konstituerte den gangen var høyere enn i dag, på grunn av koronabevilgningene.

Annonse

Advokat/jurist innen opphavsrett

Flest kvinner

Totalt har det i denne runden meldt seg 18 søkere. Dette er på nivå med forrige utlysning, men lavere enn det som har vært vanlig de senere årene. Til sammenligning ga:

 • ett ledig embete i 2017 12 søkere
 • fem ledige embeter første halvår 2018 40 søkere
 • tre ledige embeter andre halvår 2018 27 søkere
 • to ledige embeter i 2019 35 søkere
 • to til tre ledige embeter i 2022 17 søkere

Nesten halvparten av alle søkerne er unntatt offentlighet, noe som i utgangspunktet indikerer at de er privatpraktiserende advokater. Det kan også skyldes at de har lederstillinger av noe slag. Søkerlisten har forøvrig et flertall av kvinner, da 7 av de 18 søkerne er menn.

Søkerne

Søkerne i denne runden er:

 1. Christopher Haugli Sørensen, assisterende direktør i Høyesterett
 2. Cecilie Lysjø Jacobsen, konstituert sorenskriver i Indre og Østre Finnmark tingrett
 3. Kim Holst-Larsen, dommer i Trygderetten
 4. Tomas Solvang, tingrettsdommer i Hordaland tingrett
 5. Jonn Ola Sørensen, tingrettsdommer i Follo tingrett
 6. Johan Øverberg, statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter
 7. Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten, konstituert lagdommer i Borgarting
 8. Kaja Moen Welo, lovrådgiver i Lovavdelingen
 9. Anne Kristin Vike, Nestleder og tingrettsdommer i Buskerud tingrett
 10. Camilla Berg-Hansen, tidligere konstituert tingrettsdommer
 11. Kvinne, unntatt offentlighet
 12. Kvinne, unntatt offentlighet
 13. Kvinne, unntatt offentlighet
 14. Kvinne, unntatt offentlighet
 15. Kvinne, unntatt offentlighet
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Mann, unntatt offentlighet