Noen fikk kanskje med seg at det for tre uker siden ble avsagt dom i en alvorlig straffesak i Kristiansand. En kvinne ble da dømt til lovens strengeste straff for blant annet to drap.  

I går morges, på dagen tre uker senere, startet ankeforhandlingen i Agder lagmannsrett.

– Har du noen gang tidligere sett så kort tid mellom dom og ankeforhandling?

– Nei, det kan jeg trygt si at jeg ikke har. Det spørs vel om det har forekommet før, sier førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén. Han opplyser at saken, på statsadvokatens initiativ, ble forhåndsberammet i god tid før tingrettsbehandlingen.

10 uker

– Vanligvis forhåndsberammer vi ikke, men i svært omfattende saker, hvor man må regne med at det blir ny behandling i lagmannsretten, så er dette en hensiktsmessig måte å gjøre det på, sier førstelagmannen.

Dag Bugge Nordén
Førstelagmann Dag Bugge Nordén.

Tingrettsbehandlingen gikk fra 12. november til 22. januar, før dom altså falt 26. februar. Forhandlingene som startet i går er berammet til ti uker, frem til 29. mai.

– Det er alltid litt usikkerhet rundt tidsbruken. Man gjør et anslag. I dette tilfellet ble det lite tid igjen, men når man forhåndsberammer vet man ikke nøyaktig hvor lang tid det vil gå til domsskriving, sier Nordén.

Stor fordel

Den tiltalte kvinnens forsvarer, Olav Sylte, mener det er en stor fordel at sakene kommer så ekstremt tett.

– Sånn skulle det vært i alle straffesaker! Dette er en veldig fornuftig ressursbruk. I dette tilfellet var det på forhånd klart at saken uansett ville bli anket av én av partene. Nå har vi en situasjon der aktørene kjenner saken svært godt, man trenger ikke bruke krefter på å opprettholde hukommelsen, og tiltalte får kortere tid i varetekt, sier Sylte. 

Han peker også på at man unngår at det kommer inn nye aktører i saken, som ikke kjenner saken like godt.

– Når det er sagt, så må det legges til at det generelt er rask beramming i Agder lagmannsrett. Kristiansand tingrett har dessuten hatt vært sterkt fokus på å behandle prioriterte saker raskt. Jeg har utrolig god erfaring herfra både når det gjelder straffesaker og barnevernsaker, sier Sylte.

Den 43 år gamle kvinnen er blant annet anklaget for å ha drept sin egen far i 2002. Saken kom ikke for en dag før farens grav ble åpnet i 2017. Det ble da funnet rester av beroligende midler i levningene.

Mistanken mot kvinnen dukket opp i forbindelse med at hennes tidligere samboer ble funnet død i 2014. Kvinnen var gjenstand for hemmelig etterforskning i flere år, blant annet med en undercover-operasjon, før hun ble pågrepet høsten 2017. Tingretten fant det bevist at hun dopet ned og drepte dem begge.

Kvinnen nekter straffskyld.

Dommen fra tingretten ligger her