Ti av navnene på den siste søkerlisten til Oslo tingrett er unntatt offentlighet. Disse vil i de fleste tilfeller være privatpraktiserende advokater. Legger man til at det blant de øvrige søkerne er sju advokater, kan man derfor anta at bortimot halvparten av de som vil være med og konkurrere om de tre ledige embetene kommer fra advokatjobber.

I tillegg kommer sju søkere fra påtalemyndigheten. Det er uvanlig mange. Da fem embeter tiltrakk seg 63 søkere i 2018, kom bare fire fra politiet eller statsadvokatene. Da 40 søkte fire ledige embeter høsten 2019 var det én påtalejurist på listen, og da 55 søkte i 2020, var antallet 5.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo tingrett er landets desidert største domstol, og har etter sammenslåingen med byfogden rundt 120 dømmende årsverk.

Søkerlisten har forøvrig en relativt skjev kjønnsbalanse, med 22 kvinnelige søkere. Avansert matematikk tilsier da at nøyaktig én tredel av de 33 søkerne er menn. De siste årene har søkermassen vanligvis fordelt seg relativt likt mellom kjønnene.

Skjevheten speiler forøvrig studentmassen på de juridiske fakultetene, der kvinnelige studenter nå utgjør om lag to tredeler av studentmassen.

Den offentlige søkerlisten ser slik ut:

 1. Kaja Midtbø Stadshaug, konstituert tingrettsdommer
 2. Lena Skjold Rafoss, politiadvokat i Oslo
 3. Anne Frøshaug, advokat i KLP
 4. Martin Eiebakke, konstituert tingrettsdommer
 5. Kristin Ingeborg Rusdal, politiadvokat i Oslo
 6. Anders Orerød, politiadvokat i Økokrim
 7. Ingrid Vormeland Salte, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter
 8. Sølve Robstad, advokat i Crawford & Co
 9. Hege Hogstad, advokat i Posten Norge AS
 10. Lola Magnussen, nemdsleder i Fylkesnemnda i Oslo og Viken
 11. Tatjana Paulsen, advokat i Avinor AS
 12. Lena Jokstad Rydningen, advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
 13. Camilla Berg-Hansen, nemndsleder i Fylkesnemnda i Oslo og Viken
 14. Hans Nikolai Førde, advokat hos Kommuneadvokaten i Asker
 15. Mari Kværnhaug, fung. seksjonsleder i Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune
 16. Marian Park Bråthen, advokat hos Kommuneadvokaten i Fredrikstad
 17. Toini Oulie-Hauge, advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo
 18. Trude Stanghelle, førstestatsadvokat hos Økokrim
 19. Hans Christian Koss, konstituert tingrettsdommer
 20. Trude Antonsen, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter
 21. Marte Johansen, politiadvokat i Innlandet politidistrikt
 22. Torbjørn Hagerup Nagelhus, konstituert tingrettsdommer
 23. Øystein Botte, avisbud
 24. Mann, unntatt offentlighet
 25. Mann, unntatt offentlighet
 26. Mann, unntatt offentlighet
 27. Kvinne, unntatt offentlighet
 28. Kvinne, unntatt offentlighet
 29. Kvinne, unntatt offentlighet
 30. Kvinne, unntatt offentlighet
 31. Kvinne, unntatt offentlighet
 32. Kvinne, unntatt offentlighet
 33. Kvinne, unntatt offentlighett