I statsbudsjettet som ble fremlagt sist uke, varslet regjeringen en kraftig oppjustering av antall dommerstillinger. Millionene som ble satt av til konstitusjoner for å ta unna korona-restansene skal gjøres permanente, slik at det i høst og fremover vil bli uvanlig mange ledige embeter. Flere domstoler er allerede i gang med å fylle opp, og nå er det Oslo tingrett som står for tur.

For to år siden lyste Oslo tingrett ut fem ledige stilinger på én gang. Det ga 66 søkere. Denne gangen er det seks stillinger, tre faste og tre konstitusjoner. Det resulterte i 55 søkere, med ganske nøyaktig lik andel kvinner og menn.

Søkerne er:

 1. Alexander Cascio (35), advokat
 2. Anne-Lene Åvangen Hødnebø (39), advokat
 3. Atle Degré (56), konstituert lagdommer
 4. Bengt Haadem Hoff (49), advokat
 5. Camilla Berg-Hansen (42), fylkesnemndsleder
 6. Cecilie Schløsser Møller (52), statsadvokat
 7. Emil Torneberg Algaard (39), advokat
 8. Felix Lous (55), fylkesemndleder
 9. Hans Nikolai Førde (36), advokat
 10. Hege Hogstad (41), konsernadvokat
 11. Ingrid Vormeland Salte (44), statsadvokat
 12. Jon Sverdrup Efjestad (35), konstituert tingrettsdommer
 13. Kaja Midtbø Stadshaug (41), lovrådgiver, Justisdepartementet
 14. Karianne Westheim Saue (49), advokat
 15. Knut Christian Braae-Johannessen (53), politiinspektør
 16. Kristian Bårseth (36), rådgiver, justisdepartementet
 17. Kristin Ingeborg Rusdal (45), politiadvokat
 18. Lars Aamdal (36), advokat
 19. Leif O. Haugen (51), konstituert tingrettsdommer
 20. Lise Lee Neverdal (42), Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
 21. Lola Magnussen  (40), konstituert lagdommer
 22. Mai Vo (36), fylkesnemdsleder
 23. Mari Kimsås-Otterbech (44), advokat
 24. Mari Kværnhaug (36), rådgiver, Utviklings-og kompetanseetaten
 25. Maria Bergram Aas (37), dommerfullmektig
 26. Marius Sandvig (52), tingrettsdommer
 27. Martin Eiebakke (36), konstituert tingrettsdommer
 28. Merete Anita Utgård (45), advokat
 29. Mona Ransedokken (47), seniorrådgiver, Justisdepartementet
 30. Nina Borthen (37), advokat
 31. Olaf Halvorsen Rønning (37), konstituert tingrettsdommer
 32. Olav Hovstad (49), fylkesnemndsleder
 33. Øyvind Bø (44), rettsmedlem, Trygderetten
 34. Quyen Nguyen Thi Thuy (42), Seniorrådgiver, Justisdepartementet
 35. Rasmus Sand (40), seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
 36. Siri Mariane Bjørn (43), tingrettsdommer
 37. Stian Sjølie Johannessen (39), politiadvokat
 38. Toril Melander Stene (54), avdelingsdirektør, Kulturdepartementet
 39. Mann, unntatt offentlighet
 40. Mann, unntatt offentlighet
 41. Mann, unntatt offentlighet
 42. Mann, unntatt offentlighet
 43. Mann, unntatt offentlighet
 44. Mann, unntatt offentlighet
 45. Mann, unntatt offentlighet
 46. Mann, unntatt offentlighet
 47. Mann, unntatt offentlighet
 48. Mann, unntatt offentlighet
 49. Kvinne, unntatt offentlighet
 50. Kvinne, unntatt offentlighet
 51. Kvinne, unntatt offentlighet
 52. Kvinne, unntatt offentlighet
 53. Kvinne, unntatt offentlighet
 54. Kvinne, unntatt offentlighet
 55. Kvinne, unntatt offentlighet