I april i fjor ble det gjennomført en straffesak med ekstra sikkerhetstiltak i Haugaland tingrett. Ettersom domstolen ikke er tilrettelagt for sikkerhetstiltak i inngangspartiet, var det satt opp en sluse med to uniformerte polititjenestemenn utenfor inngangen til salen. Tjenestemennene hadde fått beskjed om å kontrollere «alle» som skulle inn.

Saken ble først omtalt i Haugesunds Avis.

I gjerningsbeskrivelsen som Haugaland tingrett nå har lagt til grunn for en bot på 10.000 kroner, skriver retten at de politiet stilte seg skulder ved skulder da forsvarer Linda Ellefsen Eide ankom:

«Tiltalte opplyste om at hun ikke skulle sjekkes, da hun var advokat, men fikk beskjed om at alle måtte kontrolleres. Tiltalte ville ikke tillate polititjenestemennene å se gjennom veska hennes og protesterte høylytt mot dette. Hun sa de ikke hadde hjemmel til å gjennomgå veska, og at hun hadde papirer der som de ikke skulle se. Hun sa også at de ikke hadde skjellig grunn til å mistenke henne for noe. Tiltalte fremsto som kraftig provosert og kjeftet på polititjenestemennene. A forklarte at de ikke skulle se på dokumentene hennes, men bare sjekke raskt gjennom veska. Tiltalte gikk litt bakover og snudde seg mot aktor i saken, som kom like bak henne. Med høy stemme ba hun ham om å «snakke til disse tullingene», mens hun så bort på de to polititjenestemennene.»

I en pause senere i rettsdagen oppsøkte politimannen Eide, for å be henne forklare «hva som egentlig var problemet». Retten beskriver:

«A spurte så tiltalte om hun syntes det var greit å kalle dem for «tullinger» når de gjennomførte en kontroll. Dette svarte tiltalte ikke på, og A spurte igjen. Hun sa da at hun fikk bare ta det til etterretning. A spurte da tiltalte etter navnet hennes, men hun svarte ikke, og bare snudde seg og gikk.»

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt ila senere advokat Eide et forelegg for forulemping av offentlig tjenestemann og unnlatelse av å oppgi personalia. Eide har nektet å vedta forelegget, og det er dette Haugaland tingrett nå ha behandlet. Retten mener 12.000 kroner ville vært passende nivå på boten, men setter den ned til 10.000 kroner grunnet lang liggetid. Forøvrig mener retten at «tullinger» kvalifiserer til forulemping i straffelovens forstand.

Forsvarer ble ikke trodd

Eide selv benekter at hun kalte tjenestemennene tullinger. I retten forklarte hun at det hun hadde sagt til statsadvokaten som kom bak i slusen, var: «Dette er tullete, kan du få slutt på det». Det tror tingretten ikke på. Retten velger i stedet å legge forklaringen fra de to polititjenestemennene beskrivelse til grunn. Statsadvokaten som kom bak i slusen, har grunnet alvorlig sykdom ikke kunnet vitne i saken.

Til Rett24 opplyser Eide at dommen vil bli anket.

–Jeg er dypt uenig i dommen. Dette både fra et rettslig perspektiv og ut fra den faktumsbeskrivelse som retten har lagt til grunn.

Hennes forsvarer, Elden-kollega Christian Flemmen Johansen mener, dommen er mangelfull.

– Statsadvokaten Eide henvendte seg til da hun sa «dette er tullete», har ikke vært mulig å avhøre grunnet sykdom. Og advokat Eides klage på politibetjentenes ransakning av vesken – der hun hadde taushetsbelagt informasjon – er ikke nevnt med et ord, sier Flemmen.

Haugaland tingrett mener Eide burde behandlet det taushetsbelagte materialet i vesken på en bedre måte:

«Retten kan ikke se at det har noen betydning for skyldspørsmålet at tiltalte var opptatt av at politiet ikke skulle se taushetsbelagte dokumenter i en annen straffesak. Slik retten ser det burde tiltalte i utgangspunktet sørget for at disse befant seg i en lukket konvolutt eller lignende. Det var for øvrig ingen som ba om å få gå gjennom dokumentene hennes, man skulle bare søke etter gjenstander i veska. Dersom tiltalte virkelig var så bekymret for dette som hun har gitt uttrykk for, måtte hun latt være å gå gjennom slusen før hun hadde sikret dokumentene på annen måte. I stedet valgte hun å bruke skjellsord om politifolk som bare gjorde jobben sin.»

Tingretten mener også at politiet hadde rett til å be om Eides personalia, uavhengig av om de hadde tilgang til en liste med aktørene i den aktuelle straffesaken. 

Dommen finner du her