I fjor sommer sendte Domstoladministrasjon ut en pressemelding om at en tidligere dommerfullmektig var anmeldt for å ha benyttet et forfalsket vitnemål, der karakterene var pyntet på.

Saken ble blant annet omtalt i Aftenposten.

– At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, skrev DA-direktør Sven Marius Urke i pressemeldingen.

I siste utgave av Finansavisen JUS, skriver magasinet at mannen i vinter ble dømt til 60 dagers fengsel for forfalskningen.

Tilsto

Av dommen fremgår det at den nå 36 år gamle mannen tilsto forholdet umiddelbart da han ble konfrontert med saken. Forfalskningen ble avslørt da en ny potensiell arbeidsgiver skulle gjøre en rutinesjekk av vitnemålet, og kontaktet Universitetet i Bergen.

I dommen fra i vinter mente retten at passende straff ville være 75 dager fengsel, men det ble gitt 15 dager strafferabatt for tilståelsen. Aktors påstand var 120 dager. Det ble i formildende retning lagt vekt på at han som følge saken har mistet bevillingen, og har hatt behov for psykiatrisk hjelp.

Ifølge Finansavisen jobbet mannen nå – i hvert fall inntil Finansavisen tok kontakt med sjefen hans – som direktør for etikk og compliance i et selskap innen fiskeoppdrettsbransjen.