Den tiltalte advokatens forsvarer, Arnt Angell, opplyser til Rett24 at mannen ikke har erkjent straffskyld på noen punkter.

Dagens Næringsliv har ved flere anledninger skrevet om misligheter knyttet til Alexander Hesselbergs virksomhet, og i fjor ble han fratatt advokatbevillingen. I dag er han oppført som daglig leder av firmaet, og nå er det klart at straffesaken kommer opp i Vestfold tingrett i juni.

Tiltalen dekker forhold som er pågått fra 2009 til 2017. Ifølge bedrageriposten i tiltalen, skal advokaten blant annet ha forledet sekretæren sin til å låne ham 1,6 millioner kroner, til tross for at han visste at han ikke ville kunne betale tilbake. Påtalemyndigheten mener lånet var sikret i et pant Hesselberg visste var verdiløst.

Mange millioner

I en artikkel i Dagens Næringsliv i fjor, avviste Hesselbergs daværende prosessfullmektig anklagen. 

– Det er riktig at det forelå et låneforhold som var trygt pantsikret. Hun fikk et tilbud om å være med på å finansiere en vårkolleksjon med klær, og ønsket det. Lånet er gjort opp, og det har aldri funnet sted noe tvangssalg, uttalte advokat John Christian Elden i en epost til avisen.

Underslagspostene i tiltalen gjelder gjentatte uttak av midler fra klientkonto til privat bruk. Blant annet skal han i forbindelse med diverse hyttesalg skal han ha tatt ut mer enn fem millioner kroner, og brukt disse til uvedkommende forhold.

Utroskapspostene i tiltalen gjelder blant annet at han som oppnevnt verge skal ha tatt ut nærmere 20 millioner kroner fra en klientkonto, og brukt midlene til blant annet til å betale tilbake penger han etter tiltalen hadde underslått fra andre klientkonti, som til å betale skatt, kjøpe bil, dekke lønnsutgifter i firmaet, med mer.

Det er satt av ni rettsdager til forhandlingene, som starter 2. juni.