Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Advokaten skal ifølge påtalemyndigheten ha skjult overføring av klientenes midler til sin egen driftskonto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

Annonse

Juristar med interesse for finansjus

– Det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Til Rett24 opplyser han at saken opprinnelig ble anmeldt av Finanstilsynet, og at den har vokst i omfang etter samarbeid mellom Økokrim, tilsynsrådet og forvalteren av advokatvirksomheten.

Halstein Sigbjørn Sjølie er i dag fratatt bevillingen og slått personlig konkurs. Ifølge tiltalen brukte han mellom 2012 og 2019 92 millioner kroner fra en klientkonto, penger som tilhørte tilsammen 25 forskjellige klienter.

Han er også tiltalt for bedrageri overfor flere banker, med grunnlag i at han skal ha oppgitt uriktige verdier på panteobjekter. Dette gjelder blant annet et lån på 21,5 millioner fra Nordea.

Totalt mener Økokrim at forholdet gjelder rundt 100 millioner i underslag av klientmidler, og rundt 30 millioner i bedrageri overfor långivere.

– Da han tok disse pengene, var det med en tanke om at han skulle betale disse tilbake så fort som mulig. Han er også veldig tydelig på at dette er noe han har gjort alene, og at det ikke er noen andre som har visst om dette, uttalte forsvarer Vegard Aaløkken til Moss Avis høsten 2019, da saken kom for en dag. Den gang var beløpet estimert til rundt 30 millioner kroner.