Det siste året har ikke mindre enn fem partnere forlatt Lillestrøm-firmaet Økland, som med sine drøyt 80 millioner kroner i omsetning er det klart største firmaet på Romerike.

Annonse

Legal Officer, Internal Market Affairs

– Krevende

Daglig leder Audun Ludvig Bollerud legger ikke skjul på at året har vært turbulent. Onsdag kunne han imidlertid sende ut pressemelding om at det er kommet tre partnere inn på én gang:

  • Gunnar Ekmann Flønes kommer fra stilling som senioradvokat i Kvale, og jobber særlig med fusjoner og oppkjøp.
  • Lars-Henrik Windhaug kommer fra forretningsadvokatfirmaet Windhaug, og er spesialist på tvisteløsning, eiendom og entreprise.
  • Ole Sperre som kommer fra stilling som senioradvokat i Advokatfirmaet Nicolaisen, som er en av Øklands konkurrenter i Lillestrøm.

– Hvordan var det når så mange sluttet på kort tid?

– Det var en krevende periode, når såpass mange gikk samlet. Fem partnere har sluttet det siste året, og også to senioradvokater. De ble holdt i oppsigelsesperioden, så vi har jo hatt en slags separasjonsperiode. Men nå er det kjempestemning, tallene er gode og vi ser fremover, sier Bollerud.

Ny partnerstruktur

Firmaet har nå tolv partnere, fire senioradvokater, fem advokater og tre advokatfullmektiger.

– Hva var bakgrunnen for at så mange forsvant samtidig?

– Vi vedtok en ny partnermodell i mars, fordi vi hadde ønske om å bli mer lik de store oslofirmaene. Det vil si at vi ikke lenger skal ha en kontorfellesskapmodell, men heller dele overskuddet etter en mer moderne lockstep-modell. Det var det endel som ikke ønsket, og flere av dem har da også gått til firmaer med et mer tradisjonelt kontorfellesskap.

En lockstep-modell er et system der man får andel av overskuddet basert på ansiennitet, gjerne slik at partnerandelen vokser til 100 prosent i løpet av en gitt tidsperiode. Dette i motsetning til et system der hver partner har sitt eget selskap, og tar overskudd fra dette.

– Hva ønsker dere å oppnå med å endre partnermodell?

– Tanken er at oppdragene skal gå dit de løses best, uavhengig av den enkelte partners økonomi, og jobbe mer som et team. Sakene vi jobber med blir stadig mer komplekse, og alle andre firmaer har hatt suksess med den modellen. Så får vi sikkert andre utfordringer, men vi tror det vil gi mer kundefokus. Jeg har selv bakgrunn fra Kluge, og det var færre hindringer der for å delegere sakene til den rette personen, fremfor å tenke på at man skulle sikre sin egen inntekt. Det er to forskjellige måte å tenke på, sier Bollerud.

Annonse

2-3 jurister - førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudet

Holder omsetningen

I fjor omsatte Økland for 85 millioner kroner. Bollerud opplyser at tallene for i år ser langt bedre ut enn han hadde fryktet, markedet og utskiftningene tatt i betraktning.

– Vi er så langt i år på samme eller bedre nivå enn i fjor, og jeg tror vi vil lande omkring 80 millioner totalt for året. Det mener jeg er veldig bra, og langt foran det revidert årsbudsjettet. Men det som er viktig er at vi nå har rekruttert, vi har vist at vi er attraktive, og har et nytt lag som drar i én og samme retning, sier Bollerud.