Søndag kveld kunngjorde leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas at han var lørdag formiddag var blitt tatt i en promillekontroll, etter å ha kjørt for tidlig hjem fra et seminar på Røros kvelden i forveien. Målingen viste 0,88, og Wessel-Aas har samtykket til både førerkortbeslag og tilståelsesdom.

Nestleder i Advokatforeningen, Trude Wold, sier til Rett24 at hovedstyret i foreningen har avtalt å diskutere saken på et digitalt møte tirsdag.

Annonse

Vi ser etter deg som ønsker å lede en juridisk seksjon

– Vi ønsker å snakke litt sammen

– Vi skal selvfølgelig se på saken, og det skal vi gjøre tirsdag. Vi skal ha et møte knyttet til det som er skjedd i helgen, men om de blir noen konklusjon, det vet jeg ikke. Vi ønsker å snakke litt sammen og få drøftet det, sier Wold.

Wessel-Aas, som har ledet foreningen siden 2020, opplyste søndag at han, ut fra praksis, regner med en betinget fengselsstraff på 18 dager, bot og tap av førerretten i 18-20 måneder.

Tilsynsrådet avventer

Også Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har praksis knyttet til advokaters promillesaker. Assisterende direktør i Tilsynsrådet Jonas Haugsvold sier at de avventer informasjon fra politiet.

– I den grad det innledes straffesaker mot advokater, så er det noe vi pleier å følge opp. Men så vidt vi er kjent med, foreligger det per nå ingen avgjørelse i denne saken. Tilsynsrådet vil normalt bli varslet av politiet når advokater er involvert i straffbare forhold, så i den grad dette er et forhold som vil bli straffeforfulgt, så avventer vi avventer en informasjon fra politiet om dette, sier Haugsvold.

– Hva er vanlig reaksjon på promillekjøring?

– Helt generelt har vel praksis vært at det reageres med en en form for advarsel, i sammenlignbare saker.

– Så man risikerer ikke å miste bevillingen for promillekjøring?

– Det er ingen eksempler i praksis hvor en advokat har mistet bevillingen som følge av en enkeltstående promillekjøring.

Annonse

Advokater søkes til kontorfellesskap i Haugesund

Får støtte

På Wessel-Aas' Faceboook-profil, der Wessel-Aas først kunngjorde saken, har støtteerklæringene strømmet inn:

«Fint at du er åpen om det, Jon. Ingen av oss er feilfrie. Jeg har tidligere mistet mitt for «fart». Dette går fint!», skriver professor Geir Woxholt.

«Åpenhet viser styrke. Du vinner anerkjennelse for det og du viser at feil gjør vi alle. Du står for dette og livet går videre», skriver tingrettsdommer Trygve Øydne.

«Du er fortsatt min leder. Ta vare Jon. Respekt for måten du håndterer det på», skriver advokat Brynjar Meling.