Aktoratet startet onsdag de avsluttende prosedyrene i rettssaken mot vaktsjefen som er tiltalt etter at Forsvarets fregatt Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden i november 2018. Påtalemyndigheten har avvist at saken dreier seg om systemfeil og begrunnet hvorfor ingen andre er tiltalt etter kollisjonen som førte til at fregatten måtte vrakes.

– Det er Ikke grunnlag for å kalle ham en syndebukk. Det er begått uaktsomme brudd på regler om godt sjømannskap på lik linje med mange andre. Som ved et under gikk ingen liv tapt natt til 8 november, sa Høgseth i retten.

Annonse

To nye konsernadvokater til våre plattformer

Statsadvokaten gjennomgikk i prosedyren etterforskningen av saken. Han kom med ramsalt kritikk av nåværende sjef i Sjøforsvaret, Rune Andersen, for å ikke har overlevert informasjon i det omfang statsadvokaten ville forvente av et statlig organ. Da fregatten kolliderte, var Andersen sjef for Marinen.

– Rune Andersen formidlet etterfølgende betenkeligheter med å utlevere opplysninger til politiet da det ble klart at en person ble tiltalt, sa Høgseth.

– Det er intet annet enn oppsiktsvekkende. Det er en underkjennelse av maktfordeling i en demokratisk stat. At informasjon kun skal gis dersom det ikke blir grunnlag for en straffesak. Det er med andre ord Sjøforsvaret, ikke påtalemyndigheten, som skal avgjøre om det er grunnlag for straffansvar. Slike holdninger tar vi sterkt avstand fra, sa Høgseth ifølge Bergens Tidende.

Høgseth avsluttet prosedyren med å nedlegge påstand om betinget fengsel i 120 dager med en prøvetid på to år.