Metier har på oppdrag for Domstoladministrasjonen gjennomgått leiekontraktene domstolene har rundt omkring i landet. Konklusjonen er at domstolene står foran en massiv vekst i husleiekostnader.

Årsaken er at 41 av leiekontraktene utløper de nærmeste fem årene, og skal reforhandles. Mange av disse kontraktene er opp mot 20 år gamle, og nye krav til universell utforming og generell modernisering vil bety et kraftig løft i prisen, tror analyseselskapet.

Domtolkommisjonens kongstanke var at veldig mange av disse leiekontraktene ikke skulle fornyes i det hele tatt. I stedet skulle man samle domstolene på færre lokasjoner. Slik ble det som kjent ikke, og dermed står domstolene nå foran en massiv opprustningsjobb.

– Jeg mener dette gir en unik mulighet til å sikre gode, oppdaterte lokaler landet rundt. Det er også god distriktspolitikk, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nesten 100 lokaler

I Domstolkommisjonens utredning var det lagt til grunn at fysisk sammenslåing av domstolene ville frigjøre 1,2 milliarder kroner fram til 2040. Det vil si drøyt 60 millioner kroner per år. I stedet ligger det nå altså an til en vekst på tilsvarende sum.

– Vi er selvsagt opptatt av at når politikerne har vedtatt den strukturen vi har i dag, så må den også finansieres. Når du skal ha bortimot 100 lokaler, så blir det fort mye penger. Likevel er dette relativt små summer sammen med de store investeringene vi nå er i ferd med å gjør i blant annet Bergen, Tønsberg og Drammen, sier Urke.

Kostnadene i Bergen er beregnet å komme på over en milliard kroner. Prosjektet har vært diskutert i snart 20 år, og i fjor ble det omsider satt av 11 millioner til et forprosjekt.

I tillegg til husleieveksten, anslår analysen fra Metier at landets rettslokaler vil ha behov for engangsinvesteringer på 270 millioner fram mot 2030.