– Oslo tingrett har over lengre tid lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende. Norges største domstol legger til rette for rask tilgang til dokumenter, og har tatt i bruk automatisert innsyn for enkel og effektiv tilgjengelighet, heter det i en uttalelse fra juryen, som ble ledet av Janne Stang Dahl, som er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Juryen besto foruten Dahl av Gudrun Lægreid, Tore Bollingmo, Ingrid Nergården Jortveit og Even Westerveld.

– Det er veldig hyggelig å motta denne prisen, og særlig hyggelig er det å få vite at det vi har gjort blir lagt merke til og satt pris på. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre domstoler og andre aktører, uttaler informasjonssjef i Oslo tingrett Irene Ramm.

Rett24 tillater seg i kjølvannet av prisutdelingen å føye til et «likeså», da forfatteren av denne artikkelen gjennom mange, mange år har fått særdeles effektiv og velvillig bistand fra Oslo tingrett generelt, og fra Irene Ramm spesielt, i arbeidet med å følge virksomheten ved landets største domstol.