1. januar ble de forskjellige diskrimineringslovene samlet i én lov, likestillings- og diskrimineringsloven. Men ingen husket å fjerne henvisningene i arbeidsmiljøloven. Sist uke sendte Lovdata feilmelding, og merket de aktuelle paragrafene.

– Dette er selvfølgelig veldig forvirrende for leseren å bli henvist til lover som ikke gjelder. Brukerne av arbeidsmiljøloven er typisk arbeidsgivere og arbeidstakere. Mange i disse gruppene har ingen formell juridisk kompetanse, men er opptatt av å etterleve arbeidsmiljøloven, det er derfor spesielt viktig at reglene er lett forståelig, sier advokat Synne Ekevold i Sticos, som kontaktet Lovdata om feilen.

Den aktuelle paragrafen er arbeidsmiljøloven paragraf 13-1, som i femte, sjette og syvende ledd henviser til henholdsvis diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Alle disse ble opphevet fra nyttår.

Departementet har allerede satt i gang arbeidet med å få henvisningene, gjennnom en proposisjon som ble lagt frem 23. mars.

Denne skal etter planen behandles 4. juni.