To høyesterettsdommere skal erstattes, ettersom både Knut H. Kallerud og Jens E. A. Skoghøy går av fra sommeren. 15 søkere meldte seg, og samtlige ble innkalt til intervju.

Onsdag ble søkerlisten behandlet i Innstillingsrådet for dommere. Offentliggjøring av vedtaket har tatt tid fordi alle kandidatene skulle orienteres, men Rett24 har fra flere kilder fått bekreftet følgende rekkefølge:

 1. Are Stenvik (56)
 2. Thom Arne Hellerslia (55)
 3. Anette Isachsen Kræmer (51)
 4. Christian Lund (59)

Annonse

Legal Counsel - Competition & Antitrust

To på topp

Dette er tredje gang Are Stenvik blir innstilt, men første gang han havner på sikker plass. Stenvik ble i 2019 innstilt på tredje plass bak Erik Thyness og Kine Steinsvik, som begge ble utnevnt. I 2020 ble han innstilt som nummer to bak Skoghøy.

Stenvik har til nå tilbragt sitt juridiske yrkesliv hos kun to arbeidsgivere. Han kom til BAHR rett etter studiene i 1991, og ble der inntil han dro tilbake til universitetet i 1996. Der ble han i 14 år, som stipendiat, førsteamanuensis og professor. Doktorgraden fra 2001 handlet om patentbeskyttelse, og undervisningsområdene var immaterialrett, erstatningsrett og obligasjonsrett.

I 2010 returnerte han til BAHR, der han har vært partner og immaterialrettsspesialist siden. Stenvik vil bli den andre dommeren i Høyesterett med dette spesialfeltet. Også Arne Ringnes kom i sin tid til Høyesterett etter å ha vært advokat innen immaterialrett. Ringnes fyller 70 år i 2025.

Nummer to på listen, Thom Arne Hellerslia, har aldri søkt Høyesterett tidligere. Hellerslia startet karriéren som juridisk konsulent i Statens forurensingstilsyn, før han forflyttet seg til Lovavdelingen. Etter et opphold som dommerfullmektig, begynte han i 1999 som privatpraktiserende advokat og forsvarer i Grimstad. Det fortsatte han med helt frem til han i 2010 ble utnevnt til tingrettsdommer i Kristiansand tingrett.

Høsten 2019 ble han utnevnt til lagdommer i Borgarting lagmannsrett, der han har vært siden.

Mange lagdommere

Av de 15 kandidatene til stillingene, kom hele åtte fra Borgarting lagmannsrett. Tre av dem ble innstilt. Én er allerede nevnt, Hellerslia, men også på de to plassene bak, og dermed utenfor sikker plass, finner vi lagdommere.

Den ene, på tredje plass, er Anette Isachsen Kræmer. Hun ble utnevnt til lagdommer i Borgarting i 2017, etter to år som konstituert. Før det var hun 11 år i Lovavdelingen, og seks år i Hjort. Hun har også vært en kort tur innom Riksadvokatembetet som konstituert statsadvokat.

Den siste innstilte er lagmann i Borgarting Christian Lund. Han har vært innstilt to ganger tidligere, også da utenfor sikker plass. Lund har mange års erfaring som advokat, fra Regjeringsadvokaten og fra Thommessen. Han har vært dommer i Borgarting lagmannsrett de siste seks årene, og ble utnevnt til lagmann høsten 2020.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Søkerlisten

Hele søkerlisten så slik ut:

 1. Are Stenvik (56), partner i BAHR
 2. Susann Funderud Skogvang (47), lagdommer i Hålogaland
 3. Christian Lund, (59), lagmann i Borgarting
 4. Morten Holmboe, (60), professor ved Politihøgskolen
 5. Vibeke Løvold (50), lagdommer i Borgarting
 6. Gaute Skirbekk (61), Psykologspesialist, tidligere advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo
 7. Torunn Elise Kvisberg (56), lagdommer i Eidsivating
 8. Halvard Leirvik (50), lagdommer i Borgarting
 9. Kjersti Buun Nygaard (51), lagmann i Borgarting
 10. Bettina Banoun (51), partner i Wiersholm
 11. Espen Bjerkvoll (50), avdelingsleder/tingrettsdommer i Oslo tingrett
 12. Thomas Chr. Poulsen (43), lagdommer i Borgarting
 13. Thom Arne Hellerslia (55), lagdommer i Borgarting
 14. Anette Isachsen Kræmer (51), lagdommer i Borgarting
 15. Jørgen Monn (56), lagdommer i Borgarting

Leder for Innstillingsrådet, Arnfinn Agnalt, har tidligere uttalt at målet er å få utnevnelsene gjennom statsråd før sommeren.