Tiltalen mot den 75 år gamle eks-advokaten ble tatt ut allerede for to år siden, men kommer opp i Oslo tingrett torsdag denne uken. Årsaken til at det har tatt så lang tid, er at saken allerede har vært behandlet én gang, men denne ble opphevet av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

Siden den gang er det dessuten tatt ut en tilleggstiltale, slik at mannen nå står tiltalt for forhold helt frem til i fjor vår.

Den alvorligste posten i tiltalen gjelder grovt bedrageri, ved at han sommeren 2018 forsøkte å få DNB Forsikring til å utbetale drøyt 100.000 kroner i rettshjelpdekning for arbeid for en klient. Forsikringen gjaldt, ifølge tiltalen, kun bistand til advokat, og påtalemyndigheten mener mannen fortiet at han ikke hadde bevilling.

Han skal også ha titulert seg som advokat i samtale med en politibetjent.

Sendte varsel

Advokatbevillingsnemnda fattet i 2011 vedtak om å tilbakekalle bevillingen fra 75-åringen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har etter dette gjentatte ganger fått tips om at han har fortsatt å drive rettshjelp. Senere har han derfor fått forbud mot å drive rettshjelp generelt.

Etter tilleggstiltalen, som ble tatt ut i mai i år, skal han ved to anledninger i fjor likevel ha drevet rettshjelp, i forbindelse med saker i Oslo byfogdembeter og Nedre Romerike tingrett.

I et varsel som ble sendt ut i fjor vår, skrev Tilsynsrådet advokatvirksomhet:

«Likevel mottar Tilsynsrådet jevnlig henvendelser fra offentlige og private aktører om at (eks-advokaten) utøver rettshjelpvirksomhet. I sin korrespondanse gir (eks-advokaten) feilaktig inntrykk av at han er advokat eller opptrer på vegne av andre advokater. Fordi (eks-advokaten) ikke innretter seg etter gjeldende regler og avgjørelser fra tilsynsmyndighetene, er det behov for å varsle publikum.

(Eks-advokaten) er ikke advokat eller rettshjelper, og han har ikke lovlig anledning til å utøve advokat- eller rettshjelpvirksomhet.»

Varselet ble publisert både på norsk og engelsk.

Nekter bedrageri

Første gang hovedtiltalen ble behandlet, i januar 2021, ble 75-åringen dømt til 45 dagers fengsel. Lagmannsretten opphevet denne dommen, fordi tingretten ikke hadde drøftet betydningen av at forholdet i bedrageriposten var skjedd etter at bevillingen var inndratt, men før det var nedlagt særskilt forbud mot å yte rettshjelp.

Mannen anførte at det ikke er grunnlag for domfellelse etter bedrageriparagrafen, ettersom den aktuelle forsikringen etter hans syn dekket rettshjelp uten bevilling. Påtalemyndigheten har imidlertid opprettholdt tiltalen, som altså nå kommer opp på nytt i sin helhet.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene, opplyser eks-advokatens forsvarer, Morten Solberg.

Det er satt av én rettsdag til saken.