Søknadsfristen på stillingen som ny direktør for Politidirektoratet gikk ut denne uken. Dagbladet skrev i går at PST-sjef Benedicte Bjørnland lå an til å få jobben.

Da søkerlisten i dag ble offentliggjort av Justisdepartementet, ble det klart at Dagbladets artikkel var meget presis – Bjørnland er eneste reelle søker.

Bjørnland ble sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i 2012, og kom da fra stillingen som politimester i Vestfold politidistrikt.

Nyavtroppet president i Juristforbundet Curt A. Lier omtalte i går Bjørnland som et godt og riktig valg: