Det skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Se DNs artikkel her

Ifølge avisen var det Wiersholm og Thommessen som i 2018 ba foreningen om en avklaring.

– Vi ønsket en avklaring, spesielt fordi vi har sett at det i det norske markedet har vært litt forskjellig praksis hos ulike advokatfirmaer i auksjonsprosesser, hvor noen har representert flere, mens andre ikke har gjort det, sier Jarle Kvam i Wiersholm til avisen.

DN har snakket med en rekke av de største firmaene om deres holdning til spørsmålet. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig at firmaene etablerer vanntette skotte internt, slik at sensitiv informasjon ikke kan lekke.

Smith: – Allerede regulert

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen sier til Rett24 at det vil bli opp til hovedstyret å vurdere om det skal lages retningslinjer for dette, og at det i bransjen ikke er en entydig holdning til saken.

– Strengt tatt er dette et spørsmål som allerede er regulert, i regler for god advokatskikk, som gjelder uansett. Reglene for interessekonflikter fastsetter at dersom det er risiko for brudd på regelverket, skal advokaten frasi seg oppdraget. For flere typer oppdrag kan det være en krevende vurdering, og spørsmålet for oss er om vi skal gi særskilte retningslinjer for transaksjoner. Ofte er det bedre å ha generelle regler, for det er uansett umulig å gi veiledning for hver eneste type oppdrag. Transaksjonsoppdrag kan også være forskjellige. Vi har snakket med 12-14 firmaer om dette, og det er ulike synspunkter på hvordan spørsmålet bør reguleres, sier Smith.