I en kronikk i november slo blant andre førstelagmannen i Borgarting fast at den økonomiske situasjonen i enkelte domstoler var blitt prekær. Saksmengden øker mens bemanningen synker, og berammingstiden går i været.

Kort tid senere ga DA justisministeren en personlig orientering om situasjonen. Deretter endte komitébehandlingen av budsjettet med at bevilgningen ble økt i forhold til det opprinnelige forslaget.

Mest til Borgarting

– Disse køene har bekymret oss, og det er grunnen til at vi har funnet 15 millioner kroner ekstra til domstolene, sa Peter Frølich, justispolitisk talsmann i Høyre, til NRK.

Pengene ble hentet ved å avlyse en klasse på fengselskolen.

Domstoladministrasjonen har nå vurdert hvordan ekstrapengene skal disponeres. Til Rett24 opplyser de nå at mye vil gå med til det tekniske etterslepet, men at enkelte særlig utsatte domstoler vil få tilført midler til flere dommere.

Først og fremst gjelder dette Borgarting.

Mye etterslep

Avdelingsdirektør Jann Ola Berget i DA sier at endringen justiskomiteen gjorde, i praksis gir en økning på 9,5 millioner kroner til bemanning.

- Dette gir domstolene et bedre budsjett for 2018 enn 2017. Nå når vi kan oppsummere statsbudsjettet for 2018 og tildelingen til domstolene, innebærer dette isolert sett en styrking av budsjettrammen for domstolene på 14,1 millioner kroner sammenlignet med 2017. Dette kan imidlertid ikke vurderes uavhengig av å peke på store etterslep for investeringer i teknisk utstyr. Utstyret i domstolene foreldes raskere enn det er midler til gjenanskaffelse. I 2017 anvendes 11 millioner kr til disse formålene, mens det burde vært brukt 45 til 50 millioner, sier Berget.

Seks årsverk

Han fremholder at det likevel er behov for nye reduksjoner i bemanningen for flere domstoler, for å nå budsjettmålet.

- Gjennom budsjettøkningen fra Stortinget vil noen få svært utsatte domstoler få styrket bemanningen. En stor del av disse midlene vil bli tildelt Borgarting lagmannsrett for å løse den vanskelig saksavviklingssituasjonen i denne domstolen, sier Berget.

To stillinger umiddelbart

Adminstrasjonsdirektør Mari Trondsen ved Borgarting opplyser at de har fått midler tilsvarende seks dommerårsverk, men at det foreløpig ikke er besluttet akkurat hvordan disse skal disponeres.

- Det som er klart er at vi umiddelbart vil kunne lyse ut to embeter. Det vil antagelig også bli noen konstitusjoner, sier Trondsen.