Saken har vært omtalt som en av de største utroskapssakene i Norge noen gang, og sendte Økokrim ut på en omfattende etterforskning blant annet i Øst-Europa. Den tidligere direktøren Kongsberg Defence Communications ble i tingretten funnet skyldig i grov utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik.

Borgarting lagmannsrett kommer til samme resultat, men finner at straffen skal settes to måneder høyere enn i tingretten.

Dommen på fire år og åtte måneder er samtidig betydelig lavere enn aktors påstand på sju år. To år av straffen gjøres betinger med prøvetid på fem år. I tillegg inndras cirka 14,7 millioner kroner.

Konto i Sveits

Forholdene i tiltalen strekker seg tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, da mannen som salgssjef i selskapet inngikk agentavtaler i Romania, blant annet  mellom 2000 til 2007, og omfanget av den økonomiske utroskapen er ifølge lagmannsretten vel 50 millioner kroner.

Retten finner det bevist at salsgssjefen bak ryggen på sin egen arbeidsgiver inngikk avtaler med rumenerne som sendte penger rett til ham selv, i stedet for til Kongsberg-gruppen:

«A misbrukte den betydelige tillit han hadde, og han opptrådte illojalt overfor Kongsberg og i strid med selskapets interesser. Avtalene og det A formidlet til arbeidsgiver var bare en del av avtaleforholdet. Han må derfor dømmes for utroskap for den delen av agenthonoraret som lagmannsretten har funnet bevist utover enhver rimelig tvil at tilfalt ham».

Lagmannsretten finner det også bevist at pengene ble kamuflert på konti i Sveits og Australia.

«De reelle forhold, og at betydelige deler av det ledelsen trodde var nødvendige honorar for å vinne kontrakter tilfalt A, ble på den måten holdt skjult for arbeidsgiver. Det er i denne vurderingen uten betydning at leveranseavtalene ga selskapet betydelige inntekter», skriver Borgarting.

Les hele dommen her