I september i fjor syklet 54 år gamle Ivar Grøneng hjemover fra jobben. Langs Mosseveien ble han observert av en politipatrulje, som konstateterte at det var oppstått en lang kø bak Grøneng. Dette fordi Grøneng valgte å sykle i kollektivfeltet, i stedet for på gang- og sykkelveien.

Rett24 omtalte tingrettsdommen her

Etter noe diskusjon endte det med at Grøneng fikk et forelegg, som han nektet å vedta. Dermed ble det tiltale for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om unødig å hindre trafikken. Der anførte mannen at det ikke var trygt å sykle på sykkelveien, og at det dessuten ikke var forbudt å sykle i kollektivfeltet.

I tingretten ble mannen frikjent mot fagdommerens stemme, og nå er saken behandlet i Borgarting. Denne gangen er det imidlertid kun én av meddommerne som deler syklistens syn. Flertallet mener trafikkforstyrrelsen var «unødig», og skriver:

«Flertallet vil (...) fremheve at Grøneng ikke holdt øye med trafikken bak seg etter at han hadde syklet ut i Mosseveien. Han visste at hvis han lå midt i kollektivfeltet, ville han forhindre farlige forbikjøringer og de som var bak ham ville akseptere ham, fordi det uansett ikke ville være plass til å passere ham. Som erfaren syklist visste han at han ikke ville komme opp i en fart opp mot 60 km/t ut fra krysset ved Ormsundveien. Slik flertallet ser det, tiltok Grøneng seg bevisst en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov. Etter flertallets syn utgjør dette i det minste en bevisst uaktsomhet.»

Retten peker også på at de færreste sykler i kollektivfeltet på den aktuelle strekningen. De fleste velger i stedet sykkel- og gangveien som finnes i området.

Retten dømmer Grøneng til å betale en bot på 8500 kroner.

Les dommen her