Sist Borgarting gjennomførte et restanseprosjekt, fra 2014 til 2016, kom berammingstiden i sivile saker så vidt ned til lovens krav før prosjektet utløp. Deretter er berammingstiden igjen gått til himmels.

I berammingsbrevene som nå sendes ut til prosessfullmektigene, er året «2020» understreket og uthevet med fet skrift, for at ingen skal misforstå hvilket tiår det er snakk om. Flere skattesaker er nå berammet til januar 2020.

Aftenposten har tirsdag bred dekning av situasjonen i Borgarting.

Reagerer med sjokkk

Rett24 har de siste ukene vært i kontakt med en rekke av de som i løpet av vinteren har opplevd å få sine skattesaker berammet like før og etter jul 2020, og samtlige gir uttrykk for en blanding av sjokk og frustrasjon.

I kjølvannet av ekstramidlene som ble tilført domstolene på tampen av statsbudsjettforhandlingene i fjor, har Domstoladministrasjonen prioritert den prekære situasjonen i landets største ankedomstol.

Seks stillinger

I et brev til Domstoladministrasjonen skriver Borgarting at de er forberedt på å sette av to dommere til prosjektet, i tillegg til fire konstitusjoner som er signalisert fra DA.

- Videre vil 2-5 sammensetningen i dagens lagrette- og meddomsrettssaker frigjøre dommerkapasitet fra høsten av, skriver Borgarting.

Domstoladministrasjonen svarer at de ønsker oppstart av prosjektet umiddelbart:

«Etter vårt syn er det viktig å kunne vise bevilgende myndigheter at når det stilles ressurser for økt bemanning til disposisjon, kan domstolene hurtig omsette dette til økt saksavvikling. Vi ber domstolen vurdere om prosjektet kan igangsettes allerede i løpet av ettervinteren/våren 2018. Dette kunne for eksempel gjennomføres ved en gradvis opptrapping av prosjektet», heter det i brevet fra DA.