Skatteetaten mente kosttilskuddene «Trippel JERN», «Vitaminløver», «Omega-3», «Vitamin C» og «Avantgarden» skulle klassifiseres som godteri. Produsenten ble derfor pålagt å betale 1,6 millioner i sukkeravgift, 83.000 kroner i renter og 328.000  i tilleggsskatt for årene 2013 til 2017.

Sukkeravgiften ble fra nyttår avviklet, slik at problemstillingen for fremtiden uansett ikke er aktuell. Skatten kan imidlertid endres bakover i tid, og produsenten la ned påstand om at Skattetatens vedtak skulle kjennes ugyldig. Etter i hovedsak å ha tapt i tingretten, vant de i torsdag frem i Borgarting lagmannsrett.

– Avgiftsmyndigheten har en praksis der de har lagt stor vekt på om kosttilskuddet er formet som et godteri eller ikke. I tingretten fikk staten medhold, med unntak for ett kosttilskudd. Retten mente dette produktet, smakte så.. tja.. vondt kan man vel si, at det ikke kunne kalles godteri. I lagmannsretten har vi fått medhold i at for at noe skal kunne kalles godteri, så må produktets primærformål være nytelse, sier produsentens prosessfullmektig, Morten Fjermeros.

Han sier dommen vil få betydning selv om avgiften nå er opphevet, ettersom skattyter kan kreve at skattefastsettelsen endret tre år tilbake i tid. Videre har skattekontoret anledning til å endre fem år tilbake i tid.

Lagmannsretten skriver:

« Selv om produktene kan ha smak, form og konsistens som i noen grad kan sammenlignes med godterier, og også med produktene som er omfattet av forskriften § 3-17-1 bokstav a nr. 3 og 4, fremstår derfor ikke produktene som "godterier" som inntas for å oppnå nytelse. Produktene fremstår heller ikke som et substitutt for en sukkervare. De er derfor heller ikke i konkurranse med sukkervarer, som var bakgrunnen for at det saklige virkeområdet for sukker- og sjokoladeavgiften ble utvidet ved lovendringen i 1953.»

Produsenten tilkjennes 450.000 kroner i sakskostnader for to instanser.

Se dommen her