– Med denne avtalen får vi en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter. Angrepet på Frontline-skipet Front Altair i Oman-bukten tidligere i år illustrerer de mange forsikringsrettslige spørsmål som reiser seg ved en skade eller ulykke, sier professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen i en pressemelding.

Torsdag møttes bidragsyterne ledelsen ved juridisk fakultet for å signere samarbeidsavtalen, som strekker seg over ti år. Bidragsyterne er Gard AS, på vegne av Assuranceforeningen Gard, Norwegian Hull Club, Assuranceforeningen Skuld, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Nordisk Skibsrederforening, Swedish Hull Club, Forsikringsselskapet Alandia, Møretrygd Gjensidig forsikring, Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap og advokatfirmaet BAHR.

– Hvordan tenker fakultetet rundt dette med privat finansiering av offentlige studier?

– Fra mitt ståsted er avtaler som denne velkomne. Akademisk frihet i forskningen er viktig, det er fakultetet garantist for. Samtidig er det viktig for forskningen, og undervisningen, at vi får en forpliktende involvering fra organisasjoner og næringsliv. Etter mitt skjønn er denne avtalen en styrke for faget forsikringsrett både for akademia og praktikere, sier dekan Dag Michalsen.

Avtalen innebærer en finansiering på totalt 40 millioner, der fakultetet bidrar med 20 millioner gjennom blant annet opprettelsen av et professorat i forsikringsrett, mens næringen bidrar med samme beløp som går til finansiering av midlertidige stillinger i forsikringsrett. Pengene skal finansiere tre ph.d.-stillinger og to post.doc.-stillinger.