Årsaken er at det er oppstått en privat relasjon mellom det sakkyndige vitnet, som har gjort risikovurderingen av Breivik, og statens prosessfullmektig fra Regjeringsadvokaten. 

Ifølge VG oppsto relasjonen i etterkant av at tingretten behandlet Anders Behring Breiviks sivile søksmål om soningsforholdene i januar. Advokaten er ikke lenger statens prosessfullmektig i saken, men psykologens risikovurdering skulle etter planen fremlegges når tingretten i juni skulle behandlet Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Advokat Kristoffer Nerland fra Regjeringsadvokaten, som var rettslig medhjelper i forbindelse med saken i januar, har nå overtatt som prosessfullmektig for staten.

Annonse

Er du vår nye jurist?

Ikke opplagt

Statsadvokat Hulda Karlsdottir sier til VG at det er en helhetsvurdering som ligger til grunn for at psykologens arbeid likevel ikke skal brukes.

– Spørsmålet om hun er inhabil er rettslig sett ikke nødvendigvis opplagt, men påtalemyndigheten kan ikke utelukke at relasjonen utad vil være egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i prøveløslatelsessaken. For Breivik selv skal tilliten være alvorlig svekket, noe som også er hensyntatt ved avgjørelsen, skriver Karlsdottir. Risikovurderingen er av sentral betydning for behandlingen av Breiviks begjæring om prøveløslatelse, og for påtalemyndigheten er det viktig at det ikke hefter noen usikkerhet knyttet til hans rett til en rettferdig behandling av saken, skriver Karlsdottir i en epost til avisen.

Helt avgjørende

Det var Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, som krevde å få oppnevnt nye sakkyndige for å foreta en ny risikovurdering av Breivik. Storrvik bekrefter at det er foreslått to nye sakkyndige, som forutsettes oppnevnt av tingretten.

– Hennes forklaring var helt avgjørende for dommens utfall i januar. Jeg begjærte nye sakkyndige oppnevnt og jeg merker at statsadvokaten er enig i dette, uttaler Storrvik til VG.

Tingretten har foreslått at saken utsettes til 18. november.