Hva som egentlig gikk galt, har det så langt ikke vært mulig å få klarlagt. Resultatet, er det imidlertid ingen tvil om. Straffutmålingen må behandles på nytt i lagmannsretten, til tross for at det i september er gått hele to år siden dommen falt i tingretten.

Seiran_Ahmadi.jpeg
Forsvarer Seiran Ashmadi.

Bakgrunnen for saken er en mann som sommeren 2019 ble siktet for trusler og krenkende adferd. Ifølge dommen var truslene ment å påvirke fornærmedes politiske ytringer. Først våren 2020 ble det tatt ut tiltale, og i Drammen tingrett ble straffen satt til 36 dager. Januar 2021 reduserte Borgarting lagmannsrett dette til 21 dager, og det er denne avgjørelsen som nå er opphevet.

– Jeg ble kontaktet av klienten for en stund tilbake, han visste ikke at saken var endelig avgjort i lagmannsretten, sier han selv. Han har jo hatt en kjent adresse, så jeg spurte om han var blitt innkalt til fremmøteforkynning. Det var han ikke, han var ikke klar over at det eksisterte en dom, forteller forsvarer i saken Seiran Ashmadi.

– Har du fått noen forklaring på hva som skjedde?

–  Nei, vi har ikke fått noe svar på det. Påtalemyndigheten opplyste i Høyesterett at det var gjort forsøk på forkynning, men jeg vet ikke. Politiet var hjemme hos ham sist uke, og forkynte dommen fra Høyesterett, sier Ashmadi.

I avgjørelsen skriver ankeutvalget at straffen må ned:

«Her gikk det nærmere 16 måneder før lagmannsrettens dom ble forkynt for A. I lys av de opplysningene påtalemyndigheten har gitt om årsaken til forsinkelsen, synes det å ha vært lengre perioder uten aktivitet eller forkynnelsesforsøk. Det er ikke anført at A selv har bidratt til det lange tidsforløpet. For ankeutvalget fremstår det derfor klart at straffen her må reduseres», heter det i kjennelsen.

– Nå må jeg skrive til lagmannsretten og finne ut hva som skjer videre. Det er ikke hverdagskost det her, og jeg har ikke klart å finne noe særlig rettspraksis på hva som skjer når det er gått så lang tid, sier Ashmadi.

Kjennelsen finner du her.