Einar Heiberg går inn som partner i Bull & Co, og skal lede firmaets nye faggruppe for skatt og avgift. Der får han følge av Jan Martin Fjellestad og Morten Fjermeros.

– Vi tok et strategisk valg i fjor om å etablere skatt som et nytt kompetanseområde i Bull. Dette som en naturlig forlengelse av den veksten vi har hatt innenfor corporateområdet og generasjonsskifter den siste tiden. Einar er den tredje partnerrekrutteringen til denne satsningen i løpet av ett år, sier COO, Tine Wærsten i en pressemelding.

Partner og styreleder Stian Sørensen Schilvold opplyser til Rett24 at firmaet fjor omsatte for nesten 130 millioner kroner, noe som innebærer 36 prosent vekst fra 2019.

– Bull er ett av firmaene som nå er i sterkest vekst og utvikling i advokatbransjen, og muligheten til å lede den satsingen Bull nå gjør på skatteområdet kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Einar Heiberg i pressemeldingen om ansettelsen.

Han kommer til Bull fra Ræder, der han var faggruppeleder for firmaets skattegruppe. Heibergs makkere i skattegruppen er også kommet til firmaet det siste året. Fjellestad kom i likhet med Heiberg fra Ræder, mens Fjermeros kom fra Hjort i fjor.

Bull & Co har dermed i alt 33 partnere i selskapet.