Fra og med midnatt 31. oktober er Tor-Aksel Busch ikke lenger riksadvokat i Norge. Den siste uken på kontoret ble imidlertid alt annet enn en rolig innseiling, og NAV-stormen preget også avskjedstalen Busch holdt torsdag.

– Jeg synes i og for seg at jeg har fortjent lønna denne uken også, sa Busch, før han gikk videre inn i skandalen som har rystet norsk rettspleie til grunnvollene siden pressekonferansen i Arbeids- og sosialdepartementet mandag.

busch tale
Tor-Aksel Busch holdt avskjedstale.

– På én måte synes jeg det var riktig at det var jeg som skulle ordne opp den første runden av dette. Men her ligger det uante oppgaver i størrelse og utfordring. Men vi må ta det som kommer. Sårbare mennesker er blitt satt i fengsel, de mistet sine rettigheter, og fikk tilbakebetalingskrav – det er klart det gjør noe med oss, og med hele rettssamfunnet. Noen har sagt at det var forferdelig kjedelig å få dette på vei ut. Men jeg ville heller hatt det denne uken enn den neste, fordi jeg gjerne ville gi mine bidrag til å forsøke å rydde opp. Det er viktig at vi hver dag minner oss selv på at det å bruke makt, det fordrer kvalitet, det fordrer ettertanke og det fordrer respekt for det arbeidet vi gjør, sa Busch.

138 saker i Høyesterett

Det er nå gått to uker siden NAV orienterte Riksadvokaten om feilen. Det skjedde onsdag 16. oktober, bare noen timer etter at Busch hadde fått overrakt Juristforbundets Rettssikkerhetspris under en stor tilstelning i Oslo.

Busch reflektere videre over at han siste uke har mottatt en rekke priser fra forskjellige deler av rettspleien.

– Jeg har tenkt noen ganger – er dette et utslag av at jeg er kameleonaktig, at jeg er venner med alle, og har vært opptatt av at alle skal like meg? Jeg våger å tro at det ikke er det. Jeg har prøvd å være tydelig, edruelig og sann i det jeg har uttrykk for. Når vi har vært på veier jeg mener var uriktig, har jeg prøvd å si fra i klart språk, og med en begrunnelse, sa Busch.

Justitiarius Toril M. Øie takket Busch for 138 aktorerte saker for Høyesterett. 

– Du har i 22 år vært en sterk, synlig, tydelig, klok, balansert og engasjert øverste leder av påtalemyndigheten. Du har kjent tidens puls, og som aktor i 138 saker for Høyesterett har du nytt høy respekt, og satt spor etter deg.

Den siste saken Busch selv førte for Høyesterett, HR-2011-808-A, gjaldt forøvrig straffutmåling for krigsforbrytelser begått under krigen på Balkan i 1992.

– Min vakt er over, det hele ruller videre, og det kommer til å gå bra, avsluttet Busch, til lang, stående applaus.