Påtalemyndigheten mente delene var stjålet fra arbeidsgiverens søplekasser, men Frostating lagmannnsrett er kommet til at delene ikke lenger hadde noen eier. Man kan ikke stjele noe som ingen eier, og 35-åringen slipper derfor unna straffen han ble opprinnelig ble ilagt i tingretten. 

I retten forklarte den tiltalte mannen at det var vanlig at teknikerne bygde opp fullt fungerende datamaskiner med deler fra kassert utstyr. I dette tilfellet bygget han en Macbook, som først ble brukt av hans familiemedlemmer, og deretter solgt til en bekjent.

Fikk sparken

De kasserte delene stammet fra utstyr som kunder hadde levert inn til selskapet. Sør-Trøndelag tingrett dømte mannen til 10.000 kroner i bot, men 35-åringen har hele tiden nektet straffskyld for tyveri. Dette har han nå altså fått medhold i:

«Etter lagmannsrettens syn var de kasserte pc'ene, og deler fra disse, i selskapets besittelse, og selskapet hadde et ansvar for en forsvarlig håndtering av disse slik at personlige data ikke kom på avveie. Det forelå imidlertid ikke en rettsstiftende handling som overførte eiendomsretten fra den enkelte eier til selskapet. (...) Lagmannsretten har for øvrig merket seg at servicesjefen i selskapet i sin vitneforklaring uttalte at kasserte deler ikke tilhørte selskapet. Lagmannsretten konkluderer etter dette med at de aktuelle delene i relasjon til bestemmelsen i straffeloven (2005) § 321 første ledd er å betrakte som eierløst gods. Lagmannsretten legger til grunn at de opprinnelige eiere ikke lenger kan sies å ha eiendomsrett til de enkelte deler.»

35-åringen aksepterte imidlertid at han brøt instruksen på arbeidsplassen ved å bortta delene, og har ikke protestert på at han ble avskjediget.

Les hele dommen her (krever innlogging)