Dagbladet Magasinet har gjennomgått 1118 promilledommer, som ble avsagt i norske tingretter i 2017. Det statistiske materialet inneholder 907 menn og 211 kvinner.

Hovedkonklusjonene er at:

  • Kvinner som kjørte med rus har nesten dobbelt så stor sjanse (1,7 ganger) for å bli dømt til betinget fengsel, og dermed slippe å sone.
  • Kvinner får oftere redusert straff i retten, og de får større straffereduksjoner enn menn.
  • Menn risikerer å få økt straff i retten. Det gjør ikke kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Datanalyse

Avisen opplyser til Rett24 at de har valgt promillesaker fordi dette er en type lovbrudd der antallet er stort, samtidig som straffeutmålingen er relativt skjematisk.

Promillenivået i hver sak er registrert, samt alle formildende og straffskjerpende forhold, som farefull kjøring eller tidligere domfellelser. Disse forholdene er så tatt høyde for i en regresjonsanalyse, utført av Talieh Sadeghi, stipendiat ved Oslomet og ekspert på kvantitativ dataanalyse.

– Dette er interessante funn. Rent juridisk er det åpenbart at kjønn i seg selv ikke skal ha betydning for straffutmåling, sier Morten Holmboe (55), professor ved ved Politihøgskolen til Magasinet. 

– Hvis det er slik på promillefeltet, er det grunn til å frykte at det er slik på andre felter. Men andre saker kan være vanskeligere å undersøke, sier Holmboe.

Får samme straffepåstand

Magasinets undersøkelse viser også at det – når alle de formildende og straffskjerpende poengene er regnet inn – ikke er kjønnsforskjeller i påstanden fra påtalemyndigheten. Forskjellene oppstår først ved domsavsigelse.

Videre viser tallene at kvinner i saker med lang liggetid har fem ganger større sjanse enn menn for å ende med betinget dom.

Ina Strømstad i dommernes mediegruppe sier hun er sikker på at ingen dommere bevisst vurderer kvinnelige tiltalte på en annen måte enn menn.

– Først og fremst lurer jeg på om det kan ha naturlige forklaringer som ikke lar seg måle. Kjønn skal ikke ha noe å si for straffutmåling, sier Strømstad, som blant annet spør seg om kvinnelige tiltalte kan være flinkere enn menn til å åpne seg, og snakke om personlige forhold som kan ha betydning for straffen.

Hele artikkelen kan leses i Dagbladet lørdag.