Dagbladet Magasinet har gjennomgått 1118 promilledommer, som ble avsagt i norske tingretter i 2017. Det statistiske materialet inneholder 907 menn og 211 kvinner.

Hovedkonklusjonene er at:

  • Kvinner som kjørte med rus har nesten dobbelt så stor sjanse (1,7 ganger) for å bli dømt til betinget fengsel, og dermed slippe å sone.
  • Kvinner får oftere redusert straff i retten, og de får større straffereduksjoner enn menn.
  • Menn risikerer å få økt straff i retten. Det gjør ikke kvinner.

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig

Datanalyse

Avisen opplyser til Rett24 at de har valgt promillesaker fordi dette er en type lovbrudd der antallet er stort, samtidig som straffeutmålingen er relativt skjematisk.

Promillenivået i hver sak er registrert, samt alle formildende og straffskjerpende forhold, som farefull kjøring eller tidligere domfellelser. Disse forholdene er så tatt høyde for i en regresjonsanalyse, utført av Talieh Sadeghi, stipendiat ved Oslomet og ekspert på kvantitativ dataanalyse.

– Dette er interessante funn. Rent juridisk er det åpenbart at kjønn i seg selv ikke skal ha betydning for straffutmåling, sier Morten Holmboe (55), professor ved ved Politihøgskolen til Magasinet. 

– Hvis det er slik på promillefeltet, er det grunn til å frykte at det er slik på andre felter. Men andre saker kan være vanskeligere å undersøke, sier Holmboe.

Får samme straffepåstand

Magasinets undersøkelse viser også at det – når alle de formildende og straffskjerpende poengene er regnet inn – ikke er kjønnsforskjeller i påstanden fra påtalemyndigheten. Forskjellene oppstår først ved domsavsigelse.

Videre viser tallene at kvinner i saker med lang liggetid har fem ganger større sjanse enn menn for å ende med betinget dom.

Ina Strømstad i dommernes mediegruppe sier hun er sikker på at ingen dommere bevisst vurderer kvinnelige tiltalte på en annen måte enn menn.

– Først og fremst lurer jeg på om det kan ha naturlige forklaringer som ikke lar seg måle. Kjønn skal ikke ha noe å si for straffutmåling, sier Strømstad, som blant annet spør seg om kvinnelige tiltalte kan være flinkere enn menn til å åpne seg, og snakke om personlige forhold som kan ha betydning for straffen.

Hele artikkelen kan leses i Dagbladet lørdag.