Forskriften om digital smittesporing ble vedtatt i statsråd fredag, og er hjemlet i generalklausulen i smittevernloven § 7-12.

Forskriften gir Folkehelseinstituttet myndighet til å etablere et system for digital og automatisert sporing av nærkontakter til personer som er smittet av koronaviruset, og til å informere de personene som har vært i nærkontakt. 

Sporingssystemet fungerer ved at brukeren laster ned en app på telefonen. Appen er utviklet av Simula, som på sine sider beskriver funksjonen slik:

«Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth som finnes i alle smarttelefoner. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen, sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.

Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.»

– Denne typen lovgivning er kun lovlig dersom det utgjør et nødvendig, egnet og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn, sier datadirektør Bjørn Erik Thon i en pressemelding  publisert fredag. Han varsler at Datatilsynet følger utviklingen, og at de vil komme med mer informasjon og råd når og hvis appen tas i bruk.

Datatilsynet understreker at det må være frivillig både å ta appen i bruk, og at dem må gis informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake. 

– For at borgerne skal laste ned appen, må det være full åpenhet fra myndighetenes side. Åpenhet bygger tillit, og da vil flere bruke løsningen. Men det er et inngripende tiltak som staten nå gjør i denne helt spesielle situasjonen, skriver Thon.