Tor Saglie rykkket inn i jobben som øverste embetsmann i Justisdepartmentet da departementsråd Morten Ruud gikk av i kjølvannet av 22. juli-kritikken. Sist uke orienterte Saglie statsråden om at han selv ønsker å gå av, etter snart seks år i jobben.

– Tor Saglie fyller 70 år neste år, og har bedt statsråden sette i gang prosessen med å finne hans etterfølger. Saglie ønsker å arbeide med fagspørsmål den siste tiden før han går av ved fylte 70, men vil være departementsråd frem til hans etterfølger er på plass. Erfaringsmessig kan dette ta noe tid, opplyser Justisdepartementet til Rett24.

Annonse

Elden søker flere erfarne advokater

Kontroversiell start

Saglie har tidligere vært direktør i Nav, departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet og universitetsdirektør ved UiO.

Saglies inntreden i departementet i 2012 var kontroversiell på grunn av hans ekteskap med daværende statsråd Grete Faremos vennninne Tove Strand. Lovavdelingen konkluderte til slutt med at det ikke forelå inhabilitet fra statsrådens side.

Det var også uvanlig å ansette en departementsråd i i justis som ikke er jurist. Saglie er utdannet statsviter fra UiO.

En av Saglies mest fremtredende roller gjennom sin tid i departementet, har vært å lede arbeidet med å gjennomføre beredskapstiltakene som ble foreslått av Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-terroren.

Ikke minst gjelder dette milliardprosjektet det er å bygge et beredskapssenter for politiet.