Onsdag la regjeringen Støre frem Hurdalsplattformen, som skal være styrende for regjeringens politikk.

Les: Her er justispolitikken til den nye regjeringen

Ett tema det var knyttet spenning til, var i hvilken grad straffskjerpelser ville bli trukket frem som et virkemiddel på enkeltområder. Under valgkampen var det særlig relatert til gjengkriminalitet og såkalt «æresvold» at temaet var oppe.

I stedet nøyer regjeringspartiene seg med å konstatere at gjengkriminelle og ekstremister «skal hjelpast ut av sine destruktive miljø», og at «vald i nære relasjonar og seksuelle overgrep er alvorleg kriminalitet som òg må prioriterast høgare».

Advokatforeningens leder er lettet.

– Først registrerer jeg som positivt at den nye regjeringen ser at rehabilitering av straffedømte er en av kriminalomsorgens viktigste oppgaver, og at det foreløpig ikke har kommet signaler om at også denne regjeringen ønsker strengere straffer. Dette tyder på at vi har fått en regjering som ønsker en kunnskapsbasert kriminalpolitikk, noe som er etterlengtet. Jeg og Advokatforeningen venter i spenning på hva som kommer senere, sier Jon Wessel-Aas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bekymret

Han håper ellers som vanlig på at den offentlige rettshjelpssatsen for advokater skal økes i takt med pris- og lønnsveksten. I den avgående regjeringens budsjettforslag er det lagt opp til null i nominell vekst. Men budsjettet er som kjent ikke ferdig før det blir vedtatt oppunder jul.

– Ap og Sp stemte for dette i opposisjon. Nå får vi håpe at de også i posisjon ser at rettshjelpssatsene er viktige for å balansere det offentliges makt i retten – i møte med utsatte og sårbare grupper, sier Wessel-Aas.

President i Juristforbundet, Håvard Holm, sier at hans første reaksjon er bekymring for regjeringens holdning til domstolsreformen.

HÅVARD HOLM 1 foto Oda Hveem.jpg
Håvard Holm, Jurisforbundet.

– Juristforbundet vil kommentere flere punkter i regjeringserklæringen, men umiddelbart vil jeg gi uttrykk for at formuleringene om reversering av domstolstrukturen etterlater en rekke spørsmål. Det er ikke overraskende at uttalelsene særlig fra Senterpartiet er fulgt opp, men det er likevel bekymringsfullt at det ikke legges opp til en evaluering av den gjennomførte reformen, før det eventuelt gjøres endringer. Dette vil skape uro og usikkerhet både for de ansatte i domstolene og for brukerne. Jeg håper det gjennom behandlingen av saken i Stortinget vil være mulig å få gjennomslag for dette, sier Holm.

Lite om påtale

Leder for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, sier at han er skuffet over hvor lite påtalemyndigheten er behandlet i regjeringsplattformen.

– Vi registrerte at Senterpartiet før valget trakk frem styrking av påtalemyndigheten som sin viktigste sak, sier Skjold-Frykholm, og viser til en artikkel i Juristen fra september.

Are Frykholm.jpg
Are Skjold-Frykholm, Politijuristene.

Politijuristene har lenge jobbet for å få skilt påtalemyndigheten organisatorisk ut fra politiet. Den avtroppende regjeringen hadde en slik utredning i sin handlingsplattform, men arbeidet er aldri blitt startet. Den nye regjeringen har ingen henvisning til dette i sitt dokument. Det eneste som sies om påtalemyndigheten er at den skal «styrkes».

– En av de aller viktigste forutsetningene for å sikre en reell styrking av påtalemyndigheten er at påtalemyndigheten i politiet gis et eget budsjett, samt at Norges avvikende organisering med en uavhengig påtalemyndighet integrert i politiet undergis en grundig offentlig utredning. Før eget budsjett er på plass, synes dessverre øremerkede tildelinger for å styrke påtalemyndigheten i politiet å vannes ut på veien.

Skjold-Frykholm har tidligere kritisert Politidirektoratet for å bruke øremerkede påtalemidler på en slik måte at de i realiteten går til å dekke øvrig drift.

– Dessverre har sittende regjering ikke lyktes å ta tak i disse utfordringene. Dette handler om å rettssikkerhet, og at landets innbyggere skal være trygge på at de ikke utsettes for maktmisbruk fra politiet. Vi er derfor svært spent på hvordan regjeringsplattformen omsettes til handling og hvilke saker som blir viktig for regjeringen og vår kommende justisminister, sier Skjold-Frykholm.