Alle studentene som avla eksamen, får tilbud om å gå opp på nytt.

– Det var to ulike feil ved eksamensavviklingen. Noen studenter fikk ikke logget seg på Lovdata under eksamen, mens andre fikk tilgang til flere rettskilder enn det som var meningen. Fakultetet tar ansvar for begge feilene, og beklager overfor studentene som ble rammet, sier studiedekan ved UiB Halvard Haukeland Fredriksen.

Ga opp

Tilgangen til Lovdata under eksamen skulle være begrenset til lovtekst. Likevel hadde 23 kandidater tilgang til Lovdatas base over rettspraksis på eksamensdagen. 

Tobias Kilde var én av studentene som ikke fikk tilgang til Lovdata under eksamen.
 
– Det var kun tilgjengelig to lovsamlinger i eksamenslokalet for studenter som ikke fikk tilgang til Lovdata. De ble sendt rundt mellom oss, men til slutt ga jeg opp å prøve å sitere fra lovteksten, forteller Kilde.
 
Kilde mener fakultetet burde testet Lovdata-systemet bedre før den heldigitale eksamenen ble gjennomført.
 
– Studentene kan ikke være forsøkskaniner på eksamen. Det skal ikke skje at studentene prøves på ulike vilkår slik som har skjedd her, sier Kilde.

Ikke hos Lovdata 

I desember fikk 30 studenter ved UiO tilbud om å avlegge ny eksamen etter at en teknisk feil medførte at de ikke fikk tilgang til Lovdata på eksamensdagen. Den gangen skrev UiO i en e-post til studentene at Lovdata hadde kartlagt hendelsen og funnet årsaken til feilen.
 
Lovdata avviser at det er en sammenheng mellom problemene i Oslo før jul og under vårens eksamen i Bergen. 
 
– Disse hendelsene er ikke relatert til hverandre. Det er ikke en teknisk feil hos Lovdata som har forårsaket problemene under eksamen ved UiB, sier Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata. 

Vil ikke annullere

I en e-post til studentene i Bergen, skriver fakultetet at de ikke vil annullere hele eksamen, men at studenter som ønsker det kan få avlegge ny prøve i slutten av mai.

Halvard Haukeland Fredriksen
Studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen.

– Det ville vært uforholdsmessig å annullere hele eksamenen for alle studentene. Fordi dette var første forsøk med Lovdata på eksamen, ble oppgaveteksten utformet på en slik måte at det ikke skulle være nødvendig med tilgang på Lovdata. Studentene ble informert om dette på forhånd, og mange av dem gjorde ikke noe forsøk på å ta i bruk Lovdata under eksamenen, sier Fredriksen.

I e-posten skriver fakultetet at den eventuelle fordelen studenter med tilgang til rettspraksis har hatt, kan utjevnes ved at disse sensureres i en egen kommisjon der sensorene gis informasjon om kildetilgangen.

JSU kritiske

Leder for JSU (juridisk studentutvalg), Benedicte Røvik, er kritisk til at det oppstår tekniske feil under eksamensavviklingen.

– Vi forventer at fakultetet kommer til bunns i hva som har skjedd, og sørger for at dette ikke skjer igjen. Dette handler om tillit til eksamensgjennomføringen, og både fakultetet og studentene ønsker tillit til denne gjennomføringen, sier Røvik.

Røvik presiserer at JSU mener det er bra at fakultetet tar ansvar for det som har skjedd.

– Vi syns også det er en fornuftig løsning at eksamen ikke blir annullert for alle studentene, men at de som ønsker det kan få gå opp til ny eksamen, sier Røvik.

Tobias Kilde synes den er en god løsning at studentene som hadde tilgang til rettspraksis blir sensurert i en egen kommisjon.

– Når det er sagt, mener jeg fakultetet kunne fokusert mer på ulempen det var for oss som ikke fikk logget seg på Lovdata, for eksempel ved å opplyse sensorene om at ikke alle studenter har hatt tilgang til lovtekst, sier Kilde.