Compliance er en juridisk sjanger som sysselsetter stadig flere. På den lange listen av reguleringer som skal overholdes, finner man også universell utforming av det digitale grensesnittet mot kundene.

Det fikk pizzakjeden Domino's erfare sist uke.

I et vedtak, som ble offentliggjort fredag, konkluderte Diskrimineringsnemnda med at Domino's Pizza sin app for bestilling av pizza ikke oppfyller kravene til universell utforming, og på den måten diskriminerer personer med nedsatt syn.

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Store underskudd hjalp ikke

Bakgrunnen for saken var at en blind pizzakunde oppdaget at appen ikke var kompatibel med skjermleseren VoiceOver, slik at hun ikke fikk bestilt maten sin. I klagesaken anførte hun at Domino's ikke kan høres med at universell utforming innebærer en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten.

Domino's erkjente i saken at appen på det aktuelle tidspunktet ikke var universelt utformet, men forsvarte seg med at de alltid har hatt en alternativ løsning for personer med nedsatt syn, nemlig telefonbestillinger. At kvinnen, da hun ringte, ble henvist til appen, skyldtes en glipp, mente selskapet.

I tillegg pekte selskapet på at de har hatt store underskudd over flere år, og at selskapet ble tilført ressurser for å bygge web- og mobilapplikasjonen som ble lansert i vinter, som dessverre manglet mulighet for VoiceOver. Selskapet mener imidlertid at dette nå er rettet.

Nemda har på sin side koblet inn Digitaliseringsdirektoratet, som i en gjennomgang av pizza-appen avdekket «omfattende brudd på minimumskravene som fremgår av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger».

Risikerer tvangsmulkt

Nemnda viser til at Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 pålegger både offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten å sikre universell utforming, og skriver:

«Utvikler av appen til Dominos Pizza har før nemndas møte hevdet at feilene som ble avdekket ved test av den nye appen nå skal være rettet. Det vises blant annet til at det har vært mulig å bestille pizza med øynene lukket. A har på denne bakgrunn gjort et nytt forsøk på å bestille pizza i appen. Hun har etter dette informert nemnda om at det fortsatt ikke er mulig å fullføre bestilling i appen ved bruk av skjermleser, og viser til konkrete utfordringer knyttet til valg av leveringsadresse, ønsket utsalgssted og betaling i appen.

Test ved bruk av skjermleser gir etter nemndas vurdering et mer korrekt bilde av utfordringene knyttet til universell utforming som er påklaget i denne saken, sammenlignet med test med lukkede øyne. På bakgrunn av As forklaring legger nemnda til grunn at appen mest sannsynlig fortsatt ikke er universelt utformet.»

Domino's får pålegg om retting innen 1. juli, og risikerer tvangsmulkt om man etter det fortsatt ikke kan bestille pizza i blinde.

Se avgjørelsen her