For to år siden lyste Oslo tingrett ut fem ledige stilinger på én gang. Det ga 66 søkere. Denne gangen var det opprinnelig tre faste embeter som ble lyst ut. Det resulterte i 55 søkere, med ganske nøyaktig lik andel kvinner og menn.

Da søknadene ble behandlet i innstillingsrådet, var de tre embetene blitt til fire. Til disse har rådet innstilt:

  1. Tingrettsdommer i Drammen Siri Mariane Bjørn
  2. Senioradvokat i Hjort Linn Eckhoff Dolva
  3. Senioradvokat i Glittertind Kristin Avenstroup Haugen
  4. Senioradvokat i Kluge Halvor Haneborg Finne

I tillegg er fylkesnemndsleder Camilla Berg-Hansen og lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug innstilt utenfor sikker plass.

Også de to ledige embetene i Bergen ble behandlet mandag. Her har rådet innstilt statsadvokat Jan-lnge Wensell og konstituert tingrettsdommer i Bergen Knut H. Leknes på første og andre plass. I tilleggg er konstituert tingrettsdommer Arild Nundal og dommerfullmektig Helge Haugland innstilt utenfor sikker plass.

Rådet har også innstilt advokat Kjetil Wibe til et ledig embete i Senja tingrett.