Romerike og Glåmdal tingretten er lokalisert på rettsstedene Eidsvoll, Kongsvinger og Lillestrøm, men de fire stillingene som nå har vært utlyst er tiltenkt å ha primære kontorsteder i Eidsvoll og Lillestrøm.

Da søknadsfristen gikk ut i februar var det 20 søkere som hadde meldt, seg 18 kvinner og to menn. Onsdag ble listen behandlet i innstillingsrådet, og der ble det klart at de to stillingene i Lillestrøm etter alt å dømme går til to kandidater som allerede er dommere på andre rettssteder, mens stillingene på Eidsvoll går til nyansatte i domstolene.

Annonse

Vi søker advokater/-fullmektiger til Sandefjord

Flytter seg internt

Til to stillinger i Lillestrøm har innstillingsrådet landet på Inger Bonnie Gjerde, foran Kirsti Guttormsen.

Gjerde har vært tingrettsdommer i Troms og Senja tingrett helt siden 1997. Hun kom da fra stillingen som kommuneadvokat i Tromsø. Guttormsen var på sin side statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, frem til hun i 2021 ble dommer ved Romerike og Glåmdal tingrett, rettssted Eidsvoll.

Ettersom Guttormsen dermed flytter seg fra Eidsvoll til Lillestrøm, blir det totalt to ledige embeter på Eidsvoll. Her har rådet innstilt Ragna Skjåkødegård foran Maria Bergram Aas.

Skjåkødegård er i dag politiadvokat 2 i Økokrim, der hun har vært siden 2020. Før det hadde hun ni års erfaring som advokat i Deloitte. Aas er advokat og hos Mette Y. Larsen & Co, der hun jobber hovedsakelig med strafferett og barnevernrett.

Telemark

Skjåkødegård og Aas er også innstilt på tredje og fjerde plass til rettssted LIllestrøm. Til tredje og fjerdeplassen på Eidsvoll har rådet innstilt Cecilie Lysjø Jacobsen, tingrettsdommer i Indre og Østre Finnmark tingrett, og Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Innstillingsrådet har i marsmøtet også behandlet ett ledig embete i Telemark tingrett. Her har rådet innstilt Jeanette Knutsen, høgskolelektor ved Politihøgskolen, foran Ole André Tveit, nemndleder i Barneverns- og helsenemnda i Vestfold og Telemark.