Innstillingsrådet for dommere holdt mandag årets tiende møte, i et år preget av ekstremt mange utnevnelser. Rådet holder vanligvis 8-9 møter i året, men i år blir det 12.

Den lengste av søkerlistene som ble behandlet denne uken stammer fra Oslo tingrett, der 33 søkere hadde meldt seg da fristen gikk ut i september. I alt skal de utnevnes fire dommere til landets største domstol, som nå teller mer enn 120 dømmende årsverk.

De fire som ble innstilt på topp er

  1. Konstituert tingrettsdommer i Oslo tingrett Martin Eiebakke
  2. Konsernadvokat i KLP Anne Frøshaug
  3. Partner i Arntzen de Besche Stian Fagervold
  4. Politiadvokat i Oslo politidistrikt Lena Skjold Rafoss

I tillegg er konstituert tingrettsdommer i Vestfold Kaja Midtbø Stadshaug og advokat hos Kommuneadvokaten i Asker Hans Nikolai Førde innstilt som nummer fem og seks. Sistnevnte er for tiden konstituert lagdommer i Borgarting.

Ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett er det kun utlyst ett ledig embete. 16 søkere meldte seg, og den øverste plassen gikk til tingrettsdommer Lena Fagervold. Hun er utnevnt til Trøndelag tingrett, men er for tiden konstituert ved Ringerike, Asker og Bærum. På plassene bak har rådet innstilt senioradvokat Carl Philip Funder Fleischer fra Arntzen de Besche og fylkesnemndsleder Audun Bendos Rydmark.

Ved Eidsivating lagmannsrett har det vært utlyst to ledige lagdommerstillinger. Her har rådet innstilt fem navn, men de to som står øverst er:

  1. Advokat i LO Marit Håvemoen
  2. Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Christian Koss

På plassene bak følger tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett Knut lvar Paalsrud, statsadvokat Anders Blix Gundersen og konstituert tingrettsdommer Emil Torneberg Algaard.

Til ett ledig embete ved Møre og Romsdal tingrett har rådet innstilt Therese Eriksen Håhjemsvik fra kommuneadvokaten i Ålesund, foran NHO-advokat Margrethe Brautaset og kommunejurist i Ulstein Rebekka Valde Bjørndal.

I tillegg har innstillingsrådet innstilt tingrettsdommerne Leif Petter Trannum, Knut lvar Paalsrud og Kristin Barth-Larsen som nestledere ved henholdsvis Agder, Vestre Innlandet og Telemark tingretter. Jordskiftedommer Guro Bryggen er dessuten innstilt som nestleder i Oslo og Østre Viken jordskifterett