Koronamillionene fra tiltakspakke 3 har ført til et lite skred av utlysninger i domstolene denne høsten. I hovedsak dreier det seg om midlertidige konstitusjoner, men innimellom disse er det også funnet plass til noen faste embeter. Da Innstillingsrådet møttes denne uken, for første gang etter sommerferien, ble det behandlet ett nytt embete som tingrettsdommer og fire nye embeter som lagdommer.

Til tre ledige embeter i Borgarting lagmannsrett har innstillingsrådet landet på Alf Henrik Evjenth Kolderup fra Regjeringsadvokaten, assisterende kommuneadvokat i Oslo Trine Christin Riiber og tingrettsdommer ved Oslo tingrett Jannicke Johannesen. I tillegg er lagdommer Christian Lund innstilt til stilling som lagmann.

Til ett ledig embete som lagdommer ved Frostating lagmannsrett har innstillingsrådet pekt på tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, Toril Andersson. Til et felles embete ved Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett er statsadvokat Kirsti Guttormsen innstilt på topp.

Hele protokollen til innstillingsrådet finner du her.