Interessen for striden om rivingen av Y-blokka har vært høy over lang tid. Torsdag startet Oslo tingrett behandlingen av en midlertidig forføyning om å stanse rivingen, og under normale omstendigheter kunne man regnet med smekkfull tilhørerbenk.

Offentlighetsprinsippet har imidlertid, som kjent, fått seg en knekk gjennom de omfattende smitteverntiltakene i domstolene. For å kompensere dette, har Oslo tingrett besluttet at hele rettsmøtet om Y-blokken skal strømmes.

otir 3.PNG
Tingrettsdommer Helen Ingebrigtsen

Enkelte deler av noen få særlig store straffesaker har tidligere være kringkastet, men dette er, så langt Rett24 har klart å ta rede på, aller første gang en norsk rettsforhandling streames i sin helhet over nett. Sorenskriver Yngve Svendsen forteller at de heller ikke kjenner til noen lignende tilfeller.

– Vi har ikke strømmet noen saker før, og vi er heller ikke kjent med at andre domstoler har gjort det. Det er jo en spesiell situasjon, dette. Det er veldig begrenset hvor mange som nå kan være i tinghuset, men samtidig er dette en sak av stor allmenn interesse. Derfor mente vi at dette kunne være en god måte å forene de to hensynene på.

– Hvor krevende var det å rigge til dette?

– Det er jo litt krevende, ved at det skal kobles opp en del utstyr og så videre. Det er en jobb å legge til rette for dette. Men nå er dette noe vi nå tester ut, og kanskje kan vi i fremtiden gjøre det oftere.

berit reiss otir.PNG
Berit Reiss-Andersen i retten torsdag.

– Hvordan reagerte partene?

– Begge prosessfullmektigene har vært opptatt av at hensynet til offentlighet skulle ivaretas, så de har ikke hatt innvendinger.

Flere hundre seere 

Ved 11-tiden torsdag formiddag hadde sendingen fra tinghuset rundt 300 seere samtidig. Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen tok seg tid til å åpne sendingen med et like kræsjkurs i midlertidige forføyninger, for å gi YouTube-publikumet bedre mulighet til å skjønne hva de ser:

– Siden dette rettsmøtet streames på YouTube og følges av mange som er interessert, men som kanskje ikke er så vant til å følge domstolenes behandling av ulike typer saker, så presiserer jeg at dette rettsmøtet er ikke en hovedforhandling. I hovedforhandlingen vil retten ta stilling til selve hovedspørsmålet, altså gyldigheten av forvaltningsvedtakene. Hovedforhandlingen er ikke berammet ennå, og vil trolig avholdes i august. Overordnet handler saken om domstolenes kontroll med forvaltningen, ikke om Y-blokka bør rives eller ikke. Det domstolen nå skal avgjøre, er om forvaltningen har fattet sine beslutninger på riktig måte, sa Engebritgsen til publikum der ute.

Det er satt av to dager til forhandlingene, med avslutning i morgen, fredag. Saken kan følges via denne lenken: https://youtu.be/varTswvs8vY