Domstolreformens deadline 1. mai tikker nærmere, og innen den tid skal alle domstollederjobbene være besatt. De overtallige lederne skal gå over i vanlig dommerjobber på de rettsstedene der de arbeider i dag, men får beholde både sorenskrivertittelen og lederlønnen.

Planen er at Innstillingsrådet for dommere skal behandle alle ansettelsene innen utløpet av mars, og sist uke gikk søknadsfristen ute på første pulje. Dette gjaldt

 • Buskerud tingrett
 • Hordaland tingrett
 • Midtre Hålogaland tingrett
 • Romerike og Glåmdal tingrett
 • Vestre Innlandet tingrett
 • Telemark tingrett
 • Østre Innland tingrett

Søkerne

I Buskerud tingrett konkurrerer sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud, med sorenskriver i Drammen, Kristin Kjelland-Mørdre.

I Bergen, som vil være hovedsetet for nye Hordaland tingrett, er det fire søkere. To av disse er sorenskrivere i dag, én er avdelingsleder i tingretten, og én er fra embetsverket. Søkerne her er

 • Leif Sandtorv, seniorrådgiver
 • Kjetil Myhrvold, Avdelingsleder og tingrettsdommer i Bergen tingrett
 • Håkon Rastum, sorenskriver
 • Ivar K. Iversen, sorenskriver

Til Midtre Hålogaland er det kommet fem søkere. Det er

 • Kåre Skognes, konstituert sorenskriver
 • Anette Olsen, Kommuneadvokat
 • Sidsel Sund Olsen, lagdommer
 • Møyfrid Eggebø, tingrettsdommer
 • Ingulf Nordahl, konstituert sorenskriver

I Romerike og Glåmdal tingrett er det enkelt, der er nåværende sorenskriver Odd Magne Gjerde, eneste reelle søker. Det samme gjelder Telemark tingrett, der sorenskriver Morten Miland Thomsen er eneste søker.

Østre Innlandet tingrett og Vestre Innlandet tingrett har fått tilsammen tre søkere. Det er for det første konstituert sorenskriver Ingulf Nordahl, som har søkte begge. I tillegg har sorenskriver Ingjerd Thue søkt Vestre Innlandet, mens konstituert sorenskriver Mari Bø Haugstad har søkt Østre.

Flere puljer

Søknadsfristen ut på andre pulje går ut denne uken. Dette dreier seg om

 • Agder tingrett
 • Møre og Romsdal tingrett
 • Søndre Østfold tingrett
 • Sør-Rogaland tingrett
 • Indre og Østre Finnmark tingrett
 • Oslo tingrett

Siste pulje kommer i mars. Det dreier seg om

 • Trøndelag tingrett
 • Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Indre og Østre Finnmark tingrett

Resten av lederstillingene vil ikke bli lyst utlyst, fordi endringene er for små. Dette gjelder blant annet

 • Vestre Finnmark tingrett
 • Salten og Lofoten tingrett
 • Helgeland tingrett
 • Haugaland og Sunnhordland tingrett
 • Vestfold tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett
 • Ringerike, Asker og Bærum tingrett