I 2012 ble Senter for menneskerettigheter degradert til såkalt B-status av FN, på grunn av manglende organisatorisk uavhengighet fra staten. Løsningen ble å opprette Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, underlagt Stortinget.

I 2015 ble Petter Wille valgt som institusjonens første direktør, men i fjor valgte han å tre til side. Siden da har assisterende direktør Adele Matheson Mestad fungert som direktør, men nå skal Stortinget formelt utnevne en ny leder. Intervjuene vil bli gjennomført av presidentskapet.

Adele Matheson Mestad ble hentet til NIM i 2016, etter ti år hos Regjeringsadvokaten, som institusjonens første assisterende direktør. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2013, og har også jobbet i påtaleenheten for Rwandadomstolen.

Tre i tet

Søknadsfristen gikk ut mandag denne uken, og på søkerlisten finnes, foruten Matheson Mestad selv, to navn med juridiskfaglig menneskerettserfaring.

Den ene er Njål Høstmælingen, som blant annet har skrevet læreboken Internasjonale menneskerettigheter fra 2003. Han var stipendiat ved senter for menneskerettigheter fra 2001 til 2006, og leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra 2007 til 2008.

Den andre kandidaten er Gro Nystuen, som skrev doktorgrad ved Norsk senter for menneskerettigheter, hvor hun var førsteamanuensis fra 2005 til 2013.

Søkt har også Gisle Kvanvig, som er prosjektleder ved Norsk senter for menneskerettigheter. Han har master i International Relations and Asian Politics.

NIM består i dag av 11 ansatte i Oslo og 6 i Kautokeino.

Fikk kritikk

Både Nystuen og Høstmælingen kom i offentlighetens søkelys i 2016, da UD fikk kritikk for å bruke svært mange millioner på det konsulentselskapet Nystuen og Høstmælingen drev sammen. Bakgrunnen var en omfattende artikkelserie i VG, der konsulentselskapet, «International Law and Policy Institute (ILPI)», ble omtalt som «millionærer på bistand» og kontrakter uten anbud.

Konsulentselskapet ble nedlagt i kjølvannet av artiklene.

I alt er det ti navn på søkerlisten. Av disse ti er flertallet helt irrelevante søkere i denne sammenheng, men listen ser uansett slik ut:

  1. Njål Høstmælingen
  2. Gro Nystuen
  3. Adele Matheson Mestad
  4. Gisle Kvanvig
  5. Guro Birkeland
  6. Fatih Mehmet İgdeli
  7. Per Rosing-Petersen
  8. Marcella Clark
  9. Thorbjorn Gaarder
  10. Honorata Elisabeth Szulist