Da Jøran Kallmyr (FrP) gikk av som justisminister 24. januar, visste ingen at Norge sto på terskelen til den mest dramatiske samfunnskrisen siden andre verdenskrig. Svært mye av ansvaret for å koordinere krisearbeidet hviler nå på Kallmyrs etterfølger, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Selv har Kallmyr tilbragt den siste tiden med å sitte i karantene mens han sitter i karantene.

– Jeg kom nylig hjem fra USA, så jeg har faktisk isolert meg en god stund. Ut over det har jeg fått et vedtak fra karantenenemnda, som gjør at jeg ikke kan begynne å jobbe før etter sommeren, forteller Kallmyr, som da går tilbake til sin gamle stilling som partner i Ræder.

Der har han fra tidligere jobbet særlig med eiendomsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Det skal han fortsette med når han nå kommer tilbake.

– Jeg har også fått 18 måneder saksforbud mot departementet og underliggende etater, og det er jo litt spesielt for en advokat, det må jeg innrømme.

– Hvordan er det å ha vært så nære å sitte med ansvar i dagens situasjon?

– Jeg var statssekretær under asylkrisen. Det jeg lærte da, var at når du er oppi en sånn situasjon, så blir du så ekstremt fokusert på oppgavene at du blir egentlig ikke sliten. Du bare lever på adrenalinet. Og hadde jeg vært i en lignende posisjon i dag, så ville jeg vært like fokusert. Men som alle andre har jeg lyst til å gjøre mitt bidrag, og for min del innebærer det mest mulig isolasjon, og mye tid med familien, sier Kallmyr.

Etter at han nå er kommet ut av den selvpålagte koronakarantenen, har han engasjert seg blant annet i hyttedebatten, og onsdag var han på TV 2 for argumentere mot forbudet.

   

– Det er kanskje en bagatell, men har du ikke en klar hjemmel for et slikt forbud, så er det et brudd på legalitetsprinsippet. Folk ser på dette som en komisk diskusjon, men spesielt i krisetider er det viktig at man følger grunnleggende rettsprinsipper, sier Kallmyr.

Kallmyr tiltrer i Ræder fra 1. august.