Som landets desidert største domstol, behandler Oslo tingrett rundt 20 prosent av alle førsteinstanssakene i Norge. Domstolen har drøyt 100 dømmende årsverk, og nylig ble fire av dem utlyst. 40 søkere meldte seg, og da innstillingsrådet holdt møte mandag, konsernadvokat i Orkla Helen Engebrigtsen øverst på listen. De fire som ble innstilt på sikker plass til Oslo tingrett er:

  1. Helen Engebrigtsen, advokat i Orkla, tidligere advokat i Thommessen.
  2. Aine Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, tidligere Økokrim og lang fartstid fra Lovavdelingen.
  3. Carsten Anker, seniorrådgiver i UDs rettsavdeling, bakgrunn som advokat i Kvale.
  4. Jon Fors-Skjæveland, forretningsjuridisk advokat i Hovedorganisasjonen Virke, medlem av Forbrukertvistutvalget.

I tillegg er Elden-advokat Lars Christian Sunde og seniorrådgiver i Justisdepartementet Mona Ransedokken innstilt på femte og sjette plass.

Til det ledige embetet i Follo tingrett har rådet innstilt advokat Ole Andreas Uttberg på topp. Han er advokat i Andenæs Aaløkken Veum, og har fra tidligere bakgrunn fra blant annet Hjort.

Til to ledige embeter i Vestfold tingrett har rådet innstilt tingrettsdommer i Stavanger tingrett Per Christian Arnesen og advokat i Larvik kommune Hilde Aas Valle. Tingrettsdommer Anders Nesheim er innstilt som ny nestleder ved domstolen.

Konstituert lagmann Nina Sollie er innstilt til det ledige embetet som ny førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett.

Atle Torvund fra Kommuneadvokaten i Oslo er innstilt til ledig embete som dommer Oslo byfogdembete.