I en kronikk i november slo blant andre førstelagmannen i Borgarting fast at den økonomiske situasjonen i enkelte domstoler var blitt prekær. Saksmengden øker mens bemanningen synker, og berammingstiden går i været.

Endret i justiskomiteen

For to uker siden var justisministeren i et møte med Domstoladministrasjonen for å få en redegjørelse for situasjonen. Nå snur regjeringspartiene, og i komitebehandlingen av budsjettet er bevilgningen økt i forhold til det opprinnelige forslaget.

– Disse køene har bekymret oss, og det er grunnen til at vi har funnet 15 millioner kroner ekstra til domstolene, seier Peter Frølich, justispolitisk talsmann i Høyre, til NRK.

ABE-kutt

Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke sier til Rett24 at økningen vil få direkte konsekvenser for bemannningen, blant annet i Borgarting lagmannsrett. 

I budsjettet er det lagt opp til at det såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringfradraget for domstolene skal øke med rundt fem millioner kroner. Dette kommer i praksis til fradrag i de 15 millionene som nå blir tilført ekstra.

- Veldig fornøyd

- Derfor betyr selve komitébehandlingen at vi får tilført 9,5 mill som vi faktisk har tilgjengelig. Dette er vi veldig fornøyd med. Igjen har Justiskomiteen vist at de prioriterer domstolene. Denne moderate økningen av budsjettet betyr at vi kan adressere en svært vanskelig situasjon i noen enkeltdomstoler, for eksempel i Borgarting lagmannsrett, sier Urke.