Leder for Politijuristene i Juristforbundet, Are Skjold-Frykholm, reagerer på utlysningsteksten som ble kunngjort sist uke. Til Juristkontakt sa han at han er overrasket over at kompetansekravet reduseres.

– Lovens hovedregel er at politimestere skal være jurister, og så kan man gjøre unntak fra det, sier han til Rett24, og viser til straffeprosessloven § 55 (1). Der står det at politimestrene tilhører påtalemyndigheten så fremt de er jurister. Av andre ledd fremgår det at Kongen kan bestemme at en politiembetsmann skal tilhøre påtalemyndigheten «selv om han ikke har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap».

– Sist stillingen som politimester i Oslo var utlyst, var det krav om mastergrad – og fortrinnsvis i rettsvitenskap. Slik det er formulert nå, er det å være jurist redusert til en kjekt-å-ha-greie. Da mener vi de opererer i strid med loven, ved at de har gjort unntaket til en hovedregel, sier Skjold-Frykholm.

«Ønskelig»

I stillingsannonsen til politimesterjobben står det nå at «det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå», og at det er det er «ønskelig» med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Han mener dette utfordrer dagens organisering av påtalemyndigheten som integrert i politiet.

– Politimesteren er øverste leder for den lokale påtalemyndigheten. Om vedkommende ikke skal være underlagt de samme kompetansekravene som egen påtalemyndighet, utfordrer dette vedkommendes evne til å ivareta påtalemyndigheten på en tilfredstillende måte. Påtalemyndighetens innflytelse i politidistriktet kan lide. I tillegg utfordrer det noen av oppgavene som tillegger politimesteren, herunder i relasjon til skjult etterforskning med mer, sier han.

Får kurs av Riksadvokaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at POD ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag

– Vi er opptatt av å få fram flest mulig kandidater som kan vise til gode resultater. Vi ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag, og vil ikke at noen skal være ekskludert allerede ved startstreken. Det kan gjøres unntak fra utdanningskravet i enkelttilfeller, jf. straffeprosessloven § 55 annet ledd. I tilfeller hvor politimester eller visepolitimester ikke har master i rettsvitenskap, gir Riksadvokaten et kurs som gir den nødvendige påtalekompetanse for å ha embetet. I dette tilfellet er Riksadvokaten innforstått med at stillingen lyses ut uten krav om master i rettsvitenskap. Justisdepartementet lyste for øvrig ut PST-sjefstillingen uten krav om master i rettsvitenskap, sier Bjørnland.

Stillingen blir ledig fordi Oslos nåværende politimester, Hans Sverre Sjøvold, er utnevnt til sjef for PST. Han er ennå ikke tiltrådt i stillingen. Visepolitimester i Oslo er Bjørn Vandvik. Han ble utnevnt i 2016, og kom da fra jobben som politimester på Nedre Romerike.

Da Vandvik ble utnevnt, var ifølge Politiforum følgende navn på søkerlisten til nestlederjobben:

  • Curt A. Lier
  • Arne Jørgen Olafsen 
  • Morten Hojem Ervik 
  • Cecilie Lilaas-Skari
  • Atle Roll-Matthiesen, og
  • Steffen Ousdal