Borgarting lagmannsrett har berammet saken over 20 uker, med oppstart 28 . august 2018.

Det er satt av 80 rettsdager, og forhandlingene tenkes avsluttet 1. februar 2019.

Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og narkotikasmugling. Dersom saken var blitt berammet med oppstart først i 2019, ville saken gått for meddomsrett etter de nye reglene.

Sistemann

Jensen blir dermed trolig den aller siste i norsk rettshistorie som får sitt skyldspørsmål avgjort av en norsk lagrette, engang nærmere sommeren 2019.

Etter overgangsreglene skal det etter 2018 ikke behandles noen saker med lagrette, uansett anketidspunkt.