Førstestatsadvokat Geir Kavlie tok ut underslagstiltalen i vår. (Foto: NTB)

Eks-advokat fikk fem og et halvt års fengsel for underslag og bedrageri

Hadde kontrollen vært grundigere ville dette vært avdekket for flere år siden, mener førstestatsadvokat Geir Kavlie.

– Min klient har lagt seg flat og erkjent straffskyld etter tiltalen. Han ønsker å bli ferdig med saken, og er opptatt av å få en riktig straff.

Annonse

Sterke fagfolk til pensjons- og familieområdet i Arbeids- og velferdsdirektoratet!

Det sa forsvarer Vegard Aaløkken før tilståelsessaken startet i Oslo tingrett sist måned.

Det var i mars i år at Økokrim tok ut tiltale mot Halstein Sigbjørn Sjølie, som i dag er fratatt bevillingen og slått personlig konkurs. Ifølge tiltalen brukte han mellom 2012 og 2019 92 millioner kroner fra en klientkonto, penger som tilhørte tilsammen 25 forskjellige klienter.

Han var også tiltalt for bedrageri overfor flere banker, med grunnlag i at han skal ha oppgitt uriktige verdier på panteobjekter. Dette gjelder blant annet et lån på 21,5 millioner fra Nordea.

Nå har tingretten sagt hva retten mener er riktig straff. Den lyder på:

  • Fem år og seks måneders fengsel, seks måneder under aktors påstand. Retten har da lagt inn 20 prosent strafferabatt
  • Fradømmelse av rett til å drive som advokat på ubestemt tid
  • Fradømmelse av rett til å drive næringsvirksomhet i fem år
  • Drøyt 46 millioner kroner i erstatning til en lang rekke fornærmede.

Den største enkelterstatningen går til Gjensidige forsikring, der Sjølie hadde sin ansvarsforsikring. Denne posten er på 15 millioner kroner.

Rullerte underslagene

Saken ble opprinnelig anmeldt av Finanstilsynet, men vokste betydelig i omfang etter samarbeid mellom Økokrim, tilsynsrådet og forvalteren av advokatvirksomheten. Under rettsmøtet i Oslo tingrett forklarte Sjølie at han ville mye mer enn han fikk til, blant annet ved å gi klienter kreditter han ikke hadde råd til. Han rullerte derfor med klientmidlene slik at alle ble fornøyde, refererer tingretten. I tillegg havnet han på et tidspunkt i en personlig krisesituasjon.

Hvor alle pengene har tatt veien, er fortsatt noe uklart. Tingretten legger til grunn at Sjølie bega seg inn på forretningsområder, blant annet hotelldrift, som at han ikke hadde forutsetninger for å håndtere. Tingretten skriver:

«Påtalemyndigheten har anført at underslåtte midler har gått til tiltaltes personlige forbruk og personlige investeringer. Denne del av saken er ikke tilstrekkelig opplyst for retten til at det vektlegges ved straffutmålingen. Det fremstår for retten som om midlene som er underslått og bedratt i all hovedsak har gått inn i virksomheten han har forsøkt å bygge opp, og at de også er forsvunnet med virksomheten.»

Kunne vært avdekket før

I praksis forsvant mye av pengene inn i oppussing av hoteller. Disse investeringene fikk imidlertid de ansatte liten glede av: Retten legger til grunn at underslagene var direkte årsak til at flere av hotellene gikk konkurs.

– Totalt var det mer en hundre mennesker som mistet jobben som følge av konkurser knyttet til dette underslaget. Dette er en av de mer alvorlig advokatsakene Økokrim har hatt, sier førstestasadvokat Geir Kavlie, som aktorerte saken.

Han mener underslagene kunne vært avdekket langt tidligere om kontrollen med firmaet hadde vært grundigere.

– Det man kan merke seg i denne saken, er at selv om det har vært gjort kontroller, så har han klart å lure både Tilsynsrådet og revisor, ved å bruke et enkelt dataprogram til å forfalske kontoutskrifter. Skal man gjøre kontroller må man altså hente inn eksterne kilder, og ikke bare legge til grunn det materialet advokaten legger frem. Hadde revisor hentet kontoutskrifter selv, hadde dette vært avdekket for flere år siden, sier Kavlie.

Les også

Daglig leder i Jussbuss

Eskil Vik Urdal

Kommentar

«Likhetsprinsippets realitet hviler på private advokaters solidaritet med vanskeligstilte»

Christian Reusch' seier over NAV stemt frem som årets juridiske advokatprestasjon

Innskrenker bruken av ND-program i de alvorligste sakene

Høyesterett skal bruke åtte dager i storkammer på eiendomsretten i Finnmark

Polititjenestemann nektes gjenåpning av forelegg fra Spesialenheten

PhD, rettsmekler og dommer i Hordaland jordskifterett

Solfrid Mykland Fjell

Kommentar

Ny undersøkelse om tidsbruk og prosedyrebruk i norske rettsmeklinger