Låneavtalen gjorde at det ikke ble betalt utbytteskatt på 1,5 millioner kroner, viser undersøkelser som er gjort i samarbeid mellom Dagens Næringsliv og tidsskriftet Stat & Styring.

Berger lånte pengene avdragsfritt i 2011 og rapporterte ikke lånet som utbytte da hun fikk avdragsfrihet for lånet i ti nye år i 2016. Hun har aldri betalt avdrag på millionlånet.

DN har bedt flere eksperter vurdere låneopplegget, og de er samstemte i sin vurdering: Lånet er klart å anse som et ulovlig utbytte, siden avdragsfriheten ble forlenget i 2016. Dermed er det å anse som et nytt lån.

Slike aksjonærlån var tidligere en effektiv måte å benytte selskapets penger til privat forbruk på, uten å betale 28 prosent utbytteskatt. Smutthullet ble tettet av Solberg-regjeringen i 2015.

Annonse

Er du vår nye jurist?

Betalte aldri avdrag

Berger bekrefter at hun aldri har betalt avdrag, men mener det ikke har noe å si.

– Lånet har vært reelt hele tiden. Låneavtalen har vært skriftlig, pantsikret, rentebærende og lovlig etter selskapslovgivningen. Det har også vært innrapportert i mine selvangivelser og i selskapets regnskaper siden 2011, skriver Berger i en epost til DN.

Hun mener også at det ikke var et skjult utbytte.

– Det lånet jeg tok opp i 2011, var fullt lovlig og ikke skattepliktig. Lovendringen i 2015 hadde ikke tilbakevirkende kraft. Etter mitt syn kan den forlengede avdragsfriheten ikke anses som et nytt lån.

Skatteetaten koblet inn

Ifølge Stat & Styring har Berger likevel bestemt seg for å be Skatteetaten om en oppklaring av om hun skulle ha betalt utbytteskatt. Det samme har flere andre aksjonærer i familieselskapet.

– Spørsmålet som kan diskuteres, er om det kan ha oppstått utbytteskatt i årene 2016–2022 for de avdragene som etter den opprinnelige avdragsplanen skulle vært betalt i perioden, skriver Berger.

– Jeg har derfor tatt kontakt med Skatteetaten for å avklare om det er grunnlag for å endre ligningen min for 2016–2022.

Berger ble i statsråd 16. februar utnevnt til ekspedisjonssjef og leder av administrativ- og konstitusjonell avdeling på Statsministerens kontor. Det er denne stillingen som har ansvaret for opplæring av statsråder i håndtering av blant annet habilitet og personlige investeringer.